;
26.2.2016 15.05
Ajankohtaista

Media antoi arvionsa - Fingridin viestintä on avointa, luotettavaa ja aktiivista

T-Median yrityksille tekemässä Mediabarometrissa tutkitaan toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä sekä niiden mediaviestinnästä. Fingrid on mukana tutkimuksessa joka toinen vuosi.
Tulokset ovat parantuneet kaikilla tutkittavilla osa-alueilla, eikä yksikään tutkittu alue ole negatiivinen.
 
Mediabarometrin puhelinkyselyssä haastateltiin 172 suomalaista toimittajaa. Mediabarometri toteutettiin 5.11.-21.12.2015. Tutkimuksessa selvitettiin kaikkien vastaajien keskuudessa:
Fingrid tunnetaan edelleen melko huonosti median keskuudessa ja vain osalla toimittajista on kokemusta Fingridin asiantuntijoiden haastattelemisesta. Ne, jotka ovat olleet Fingridiin yhteydessä kokevat pääsääntöisesti yhteistyön erittäin helpoksi.

Tutkimus käydään läpi ja mietitään jatkotoimenpiteitä ja sitä kuinka median esiin tuomiin kehittämiskohtiin pystytään jatkossa vastaamaan nykyistä paremmin.
 
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, puh. 030 395 5267