;
22.3.2016 15.40
Ajankohtaista, Datahub

Liiketoimintaprosessien kuvausten ensimmäiset versiot julkaistu

Fingridin datahub-projektin työryhmien keväällä 2015 alkanut uurastus liiketoimintaprosessien ja sitä tukevan teknisen dokumentaation kuvaamiseksi on saatu päätökseen. Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit on nyt kuvattu datahub-ympäristöön. Määrittelytyö on tehty tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Toimialan asiantuntemus ja kehitysajatukset ovat olleet vahvasti mukana määrittelyissä eri työryhmien sekä alalta saatujen kommenttien kautta.
Dokumentaatio koostuu
  • liiketoimintoprosessien kuvauksesta "Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa"
  • teknisestä kuvauksesta "Datahub-tapahtumat", joka sisältää datahubin tiedonvaihtoon liittyvät rajapintakuvaukset
  • tietomallitaulukosta eli Datastandardista, joka pitää sisällään tarkemman tason kuvauksen datahubin tietomallista tietokokonaisuuksien (entiteettien) ja niihin liittyvien ominaisuuksien (attribuuttien) osalta
  • osana dokumentaatiota on myös taulukko "Keskeiset muutokset", johon on listattu merkittävimmät muutokset luonnosdokumentteihin nähden sekä kuvat prosessikartasta että prosesseista
Dokumentaatio löytyy kotisivuiltamme täältä.
 
Lisätietoja:
Pasi Aho, puh. 030 395 5262
Minna Arffman, puh. 030 395 5263