;
17.10.2016 10.00
Pörssitiedotteet

Kantaverkkomaksut nousevat seitsemän prosenttia - lähitulevaisuudessa ei merkittäviä korotuspaineita

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2017 alusta kantaverkon sähkön siirtomaksuja keskimäärin seitsemän prosenttia. Kantaverkkomaksut kattavat yhtiön tulevia investointeja ja operatiivisia kustannuksia. Kantaverkkomaksut säilyvät edelleen eurooppalaisesti vertaillen edullisina - maksuihin ei odoteta lähivuosina merkittäviä korotuksia.
Vuosina 2017 ja 2018 Fingrid investoi kantaverkkoon lähes neljännesmiljardin. Verkkotoiminnan operatiivisiin kustannuksiin ei odoteta merkittävää kasvua, mutta energiajärjestelmän muuttaminen vähähiiliseksi aiheuttaa kuitenkin yhtiölle lisäkustannuksia. Fingridiltä edellytetään kustannustehokasta toimintaa. Yhtiö maksaa verot ja osingot Suomeen ja se on pysynyt hintatasoltaan halvimpien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa. Hinnankorotus koskee kantaverkkoasiakkaita. Suomalaiselle kerrostalo- tai omakotitaloasujalle siirtohinnan
korotuksen välillinen vaikutus on noin 10-50 senttiä kuukaudessa*.
 
Fingrid on pyrkinyt välttämään suuria kantaverkkomaksujen kertakorotuksia, ja onkin tämän vuoksi jäämässä vuonna 2016 noin 60 miljoonan euroa alituottoiseksi. Vuonna 2017 kantaverkkomaksut nostetaan sääntelyn sallimalle tasolle, mikä merkitsee keskimäärin noin seitsemän prosentin korotusta.
 
Fingridin toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Vuonna 2016 kantaverkkoyhtiölle käynnistyi uusi neljän vuoden pituinen valvontajakso, jonka yhteydessä myös valvontamalli uudistui. Vuosille 2016-2023 voimassa oleva valvontamalli huomioi paremmin verkkotoiminnan kehittämiseen tarvittavan pitkän aikajänteen. Se mahdollistaa siten nykyistä poikkeuksellisen alhaista korkotasoa hieman korkeamman tuoton. Uudella valvontamallilla varmistetaan, että yhtiö pystyy varmistamaan suomalaisille luotettavan sähkönsaannin ja tekemään tarvittavat investoinnit energiajärjestelmään.
 
Kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessa vakaana. Hintojen vaihtelua aiheuttavat lähinnä sähkön kulutuksen ja tuotannon muutokset sekä häviösähkön ja reservien kustannusten vaihtelu.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
tai
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419
 
 
Fingridin tehtävänä on toimia sen asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Siirrämme luotettavasti sähköä, edistämme aktiivisesti sähkömarkkinoita ja kehitämme pitkäjänteisesti kantaverkkoa.
 
* Laskelma on tehty käyttämällä arvion kohteena suorasähkölämmitteistä kerrostaloasuntoa tai omakotitaloa, jonka vuosittainen sähkönkulutus on noin 5 000 - 20 000 kWh vuodessa.