;
5.4.2016 10.00
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Kansallinen tukipolitiikka tiensä päässä - kehitettävä alueellista energiapolitiikkaa ja lisättävä markkinaehtoisuutta

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on huolissaan sähkömarkkinoista. Markkinat ovat joutuneet isojen haasteiden eteen uusiutuvan energian mittavan tukipolitiikan seurauksena. Pohjois-Euroopan sähkömarkkinoiden energiaylijäämä näkyy koko Itämeren alueella ja painaa hintatason keinotekoisen alas. Tukkusähkön markkinahinta on romahtanut, minkä seurauksena markkinoilta on poistunut tuotantokapasiteettia.
Sähkömarkkinat ovat vaikeuksissa. Laajamittainen uusiutuvan energian tukipolitiikka Euroopassa on johtanut ongelmiin sähkötehon riittävyydessä. Toimitusvarman, kustannustehokkaan ja vähähiilisen energiajärjestelmän saavuttaminen edellyttää sähkömarkkinoiden markkinaehtoisuuden lisäämistä. Tukien vaikutuksia on vähennettävä ja mekanismeja yhdenmukaistettava koko Itämeren alueella, jotta markkinoilla olisi mahdollisuus toimia. Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden on kytkeydyttävä nykyistä tiiviimmin yhteen ja vähittäismarkkinoiden kulutusjousto on tuotava markkinoille voimajärjestelmää tasapainottamaan.
 
Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta. Säädettävän joustokykyisen tuotantokapasiteetin poistuminen markkinoilta ja markkinaehtoisten investointien puuttuminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa sähkötehon riittävyys on vakavasti uhattuna. Lisääntyvän tuuli- ja aurinkoenergian myötä sähkön tuotanto on yhä vaihtelevampaa, mikä lisää jouston tarvetta sähköjärjestelmässä. Aiemmin joustokykyä ja toimitusvarmuutta on pystynyt tarjoamaan lämpövoima, joka poistuu markkinoilta nopeasti.
 
"Nykyisen laajamittaisen ja kansallisiin lähtökohtiin perustuvan tukipolitiikan jatkuminen uhkaa johtaa tilanteeseen, jossa jouduttaisiin tukemaan myös perinteistä sähköntuotantoa kapasiteettimekanismein" toteaa Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. "Markkinaehtoinen sähköjärjestelmä varmistaisi kokonaistehokkuuden ja joustavuuden, mutta voi hetkittäin tarkoittaa hyvinkin korkeita hintatasoja."
 
Fingrid on tarkastellut vaihtoehtoja sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Tavoitteena on varmistaa sähkötehon riittävyys ja vaihtelevan tuotannon tarvitsema joustavuus mahdollisimman tehokkaasti. Markkinoihin perustuva kehityspolku edellyttää nykyisen pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämistä siten, että markkinatoimijoiden roolia sähköjärjestelmän tasapainottamisessa kasvatetaan. Toimenpiteet kohdistuisivat muun muassa säätösähkömarkkinoille ja tasesähkön hinnoitteluun.
 
Kantaverkkoyhtiöt tekevät yhteistyötä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Niiden toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. "Energiapolitiikka tarvitsee nykyistä parempaa alueellista koordinointia. Odotan paljon Pohjoismaiden neuvoston selvitykseltä, jota tekee Jorma Ollila", toteaa Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Pohjoismainen ministerineuvosto antoi tammikuussa Jorma Ollilalle tehtäväksi strategisen selvitystyön Pohjoismaiden energiasektorilla. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä ja sitä miten pohjoismaista energiayhteistyötä voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaasti 5–10 vuoden aikavälillä.
 
Vähähiilinen sähköjärjestelmä edellyttää tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteensovittamista. Vähittäismarkkinat on saatava mukaan joustokyvyn lähteeksi. Kulutushuippujen aikaan kysyntäjoustolla olisi merkittävä rooli sähkön riittävyyden varmistamisessa. Se pienentäisi sähkönkulutusta korkean kulutuksen ja hinnan aikana tai siirtäisi sitä halvempaan ajankohtaan. Samalla kun tämä auttaisi pitämään sähköjärjestelmää tasapainossa, sähkön käyttäjä hyötyisi siitä sähkölaskussaan. Järjestelmä ei ole valmis, joten on tärkeää saada eri tahot yhteistyössä tutkimaan, kokeilemaan ja ottamaan kaupallisesti käyttöön joustomahdollisuuksia.

Fingridin tänään 5. huhtikuuta järjestämässä sähkömarkkinapäivässä pohditaan muuttunutta sähkömarkkinatilannetta. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa Fingridin sähkömarkkinoista vastaava johtaja Asta Sihvonen-Punkka, Director Stephen Woodhouse Pöyry Management Consulting (UK):sta ja Vice President Søren Dupont Kristensen Energinet.dk:sta.
 
Sähkömarkkinapäivän esityksiä voi seurata suorana webcasting-lähetyksenä osoitteesta:
http://webcast.dimmercity.fi/view/Fingrid/Sahkomarkkinapaiva
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puh. 030 395 5140
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka puh. 030 395 5235