;
4.11.2016 12.30
Ajankohtaista

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2017 - kulutuksen osallistuminen kasvussa

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen reservimääristä ja kotimaisten reservinhaltijoiden osallistumisesta sähköjärjestelmän taajuusohjattujen reservien ylläpitoon vuosimarkkinoilla vuodeksi 2017.
Ylläpitoon osallistuvat reservinhaltijat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään 55 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 456 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Vuosimarkkinatarjonta kasvoi viime vuoteen nähden sekä taajuusohjatussa käyttö- että häiriöreservissä merkittävästi erityisesti kulutuksen osalta. Taajuusohjatun häiriöreserviin valitusta määrästä noin puolet on kulutusta, mikä on noin kaksinkertaisesti enemmän kuin vuonna 2016.
 
Reservinhaltijoille ylläpidosta maksettava korvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 13,00 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 4,70 €/MW,h. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisen aiheuttama säätöenergia kompensoidaan säätösähkön hinnalla. Sopimusten kokonaisarvo on noin 17 miljoonaa euroa.
 
Vuosimarkkinoille osallistuvat reservinhaltijat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Sen lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä- ja Virosta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.
 
Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 260 MW.
 
Lisätietoja:
Anders Lundberg, puh. 030 395 4171
Laura Ihamäki, puh. 030 395 5166