;
24.3.2016 14.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Fingridin vuoden 2015 siirtojen hallinnan raportti on julkaistu

Fingrid julkaisee siirtojen hallinnan raportin vuodelta 2015. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta 2015.

Vuonna 2015 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen käytettävyys pysyi hyvällä tasolla 95 % - 97 %, edesauttaen sähkömarkkinoiden toimintaa. Suomen ja Ruotsin välisillä rajajohdoilla sattui häiriöitä edellisvuotta vähemmän. Suomen ja Ruotsin välillä pullonkaulatunteja tuontisuuntaan oli vuonna 2015 hieman yli puolet  kokonaisajasta.   
 
Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyyttä 88 % (tuonti) ja 94 % (vienti) pienensivät pääasiassa Estlink 2 jäähdytysvika ja merikaapelin lämpeneminen sekä Viron verkon kunnossapito- ja investointityöt.
 
Siirto Venäjältä Suomeen oli edelleen vähäistä johtuen Venäjän kapasiteettimaksuista ja Pohjoismaisen sähkönhinnan mataluudesta. Sähkön vienti kaupallisesti Suomesta Venäjälle 140 MW teholla toteutui ensimmäisen kerran 7.6. 
 
Fingridin saamat pullonkaulatulot nousivat edellisvuodesta noin 40 M€ ollen vuonna 2015 91 M€. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä noin 4 M€ vastakauppakulut. 

Katso Siirtojen hallinta 2015 -raportti täältä.
      
                   
Lisätietoja:
Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228
Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, puh. 030 395 4242