;
17.6.2016 11.25
Ajankohtaista

Fingrid yhdenmukaistaa ennen vuotta 2012 sovittuja kytkinlaitosliityntöjä koskevia maksukäytäntöjä

Kytkinlaitosten käyttö-, kunnossapito- ja ylläpitomaksuista luovutaan takautuvasti vuoden 2016 alusta. Samalla yhteispylväitä ja johtoerottimia koskevista kunnossapitomaksuista luovutaan. Ennen vuotta 2012 sovittujen kytkinlaitosliityntöjen sopimusvelvoitteita yhdenmukaistetaan nykykäytännön mukaisiksi.
Taustaa

Liittymismaksukäytäntö muutettiin Energiaviraston vahvistamana 1.1.2012. Nykyisen käytännön mukaan asiakas maksaa uudesta 110 kV kytkinasemaliitynnästä joko 600 000 euron kertakorvauksen, tai jos kyseessä on kytkinlaitoksen laaja perusparannus, liittymismaksu on 360 000 euroa. Ennen vuotta 2012 sovittuja kantaverkkoliityntöjä koskevan kytkinasemaliitynnän asiakas on voinut maksaa joko kertamaksuna tai käyttöoikeusmaksuna vuosittain.

Olemme saaneet asiakkailta liittymismaksukäytännöstä palautteita ja kehitysehdotuksia, joiden pohjalta teimme Energiavirastolle maksukäytäntöjen yhdenmukaistamista ja selkiyttämistä koskevan muutosehdotuksen. Energiavirasto vahvisti esityksen 12.4.2016 (2553/433/2015). Energiaviraston päätös ja päivitetyt liittymisperiaatteet on julkaistu internetsivuillamme (fingrid.fi -> Asiakkaat -> Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon -> Maksut).

Mikä muuttuu

Kytkinlaitosten käyttö-, kunnossapito- ja ylläpitomaksut poistuvat käytöstä takautuvasti vuoden 2016 alusta ja yhteispylväitä sekä johtoerottimia koskevista kunnossapitomaksuista luovutaan.

Aikanaan kertakorvauksena maksettuihin kytkinlaitosliityntöihin sovelletaan nykyistä liittymismaksukäytäntöä eikä siitä peritä erillistä maksua.

Vuosittain käyttöoikeusmaksuina maksetun kytkinlaitosliitynnän jäännösarvon asiakas voi maksaa kertakorvauksena, jonka jälkeen liityntään sovelletaan nykyistä liittymismaksukäytäntöä. Käytäntöön siirrytään joustavasti 30.4.2018 mennessä.

Muutos ei koske ennen vuotta 2012 sovittuja voimajohtoliityntöjä.
Otamme yhteyttä lähiaikoina asiakkaisiin, joita maksumuutokset koskevat. Sopimusmuutokset tehdään asiakkaiden kanssa vuosien 2016 - 2018 aikana.

Lisätietoja:
Petri Parviainen, petri.parviainen@fingrid.fi tai p. 0400 527 706
Jarno Sederlund, jarno.sederlund@fingrid.fi tai p. 040 519 5071
Risto Ryynänen, risto.ryynanen@fingrid.fi tai p. 040 519 5093
Niklas Löf, niklas.lof@fingrid.fi tai p. 040 648 4102