;
2.5.2016 10.45
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Fingrid palkkaa kesätöihin 40 nuorta - tarjoamme mielekkäitä ja vastuullisia tehtäviä kannustavassa työilmapiirissä

Kesätyöpaikkoja oli tarjolla kymmenen enemmän kuin viime kesänä, ja kaikki tehtävät herättivät kiinnostusta, sillä kesätöihin haki yli 1400 hakijaa. Töitä tehdään lähes kaikilla toimipaikoilla ympäri Suomen ja yhtiön kaikissa toiminnoissa tekniikan alan tehtävistä yhtiön hallintoon. Aiemmat kesätyökokemukset ovat olleet erittäin hyviä ja odotukset ovat puolin ja toisin korkealla.

​Fingrid voitti vuonna 2015 Vastuullinen kesäduuni -kilpailun. Kilpailu on osa kampanjaa, jonka tarkoitus on haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Fingrid on tänäkin vuonna mukana kampanjassa.

Osa tavoitteista on jo täyttynyt, sillä kesätyöpaikkoja oli tänä vuonna tarjolla kymmenen enemmän kuin vuosi sitten. Tehtävät liittyvät voimajohto- ja sähköasemien omaisuuden hallintaan, voimajohtoalueiden raivausten suunnitteluun ja seurantaan, voimajärjestelmän suunnitteluun ja käyttöön, kantaverkkopalveluihin ja sähkömarkkinoihin. Kesätöitä tehdään myös ICT:n, lakipalveluiden, talouden ja rahoituksen sekä viestinnän ja tiedonhallinnan tehtävien parissa.

 
Mielekäs kesätyö motivoi ja avaa ovia
Kampanjan yksi hyvän kesätyön periaate on tarjota opiskelijoille mielekästä työtä, ja sitä on päässyt tekemään Tampereen teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa opiskeleva Antti Ryynänen, joka on työskennellyt Fingridissä jo kolmena kesänä. "Opiskelijana arvostan eniten kesätöissä saatua alan kokemusta, moniakaan asioita ei koulussa opeteta eikä osaa niistä voi oikeastaan oppiakaan muualla kuin Fingridissä. Kun asioita tekee oikeassa elämässä, vahvistaa se opiskelumotivaatiota. Fingridissä kesätyöntekijöihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin muihinkin työntekijöihin, otetaan mukaan työyhteisön jäseneksi ja tarjotaan samoja etuja kuin vakituisillekin. Minulle on tullut sellainen olo että kesätyöntekijöistä välitetään kun olemme saaneet olla mukana koko yhtiön yhteisissä tilaisuuksissa ja kesätyöntekijöille on järjestetty kesän loppuessa yhteisiä päätöskahveja."
 
Tällä hetkellä Antti tekee Fingridissä diplomityötä aiheenaan Kokonaistaloudellisin ratkaisu uusien sähköasemien apusähköjärjestelmän varmentamiseksi. "Diplomityöntekijäksi ovet avautuivat juuri sen takia että olen ollut aiemmin kesätyöntekijänä ja päässyt tutustumaan ihmisiin ja järjestelmiin. Minulle kesätyöt oli kyllä ehdoton juttu."

Vastuullisia tehtäviä ja molemminpuolista luottamusta
"Kesäharjoittelijat tukevat Fingridissä asiantuntijoiden työtä tekemällä esimerkiksi
pienimuotoisia ja joskus suurempiakin järjestelmien, tietokantojen ja ohjelmistojen ylläpitotöitä, joita  kerääntyy tehtäväksi vuoden varrella. Tänä vuonna meillä oli tarjota pari suurempaa selvitystyötä, jotka katsoimme sopivan jo hieman pidempään opiskelleille harjoittelijoille, mutta eivät kuitenkaan ole diplomityön laajuisia selvitystöitä", kertoo voimajärjestelmän suunnittelusta vastaavan yksikön päällikkö Maarit Uusitalo.
 
"Yksikköömme valittiin ensi kesäksi kolme harjoittelijaa yli 70 hakijan joukosta. Odotukset ovat korkealla ja aiemmat kokemukset kesän harjoittelijoista ovat todella positiiviset. Fingridin kannalta on hyvä pitää yhteyttä alan opiskelijoihin, haluamme pitää heillä mielessä kuinka hyvä työpaikka Fingrid voisi tulevaisuudessa olla. Aiemmat harjoittelijat ovat kertoneet, että meillä saa nopeasti vastuullisia tehtäviä, ja he arvostavat että heihin luotetaan. Tämä kertoo tietysti myös harjoittelijoista, he ovat onnistuneet työssään hyvin ja ovat olleet luottamuksen arvoisia", Maarit kertoo aikaisemmista kokemuksista.
 
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, puh. 030 395 5267