;
16.11.2016 14.50
Lehdistötiedotteet

Fingrid mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen

Fingrid Oyj on marraskuussa 2016 sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact –aloitteeseen. Sitoutuminen vapaaehtoisen johtavan yritysvastuualoitteen periaatteisiin on Fingridiltä viesti vastuullisten liiketoimintatapojen tärkeydestä. Sitoutuminen vahvistaa edelleen yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista yhtiön toimintatapoihin ja yritysvastuuta edistävää yhteistyötä yhdessä sopimuskumppanien kanssa.
Fingrid Oyj on hyväksytty yritysvastuun vapaaehtoisen Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact –aloitteen jäseneksi 10.11.2016. Sähköjärjestelmä on suurten muutosten edessä kun sähkön tuotantorakenne muuttuu ilmastonmuutosta torjuttaessa. Muuttuvassa ja yhä globaalimmassa toimintaympäristössä kantaverkkoyhtiön liiketoimintatapojen vastuullisuus ja sidosryhmäyhteistyö on keskeistä. Fingridin sitoutuminen johtavan kansainvälisen yritysvastuualoitteen periaatteisiin viestii näiden asioiden ja läpinäkyvyyden tärkeyttä yhtiölle.
 
Koko suomalainen yhteiskunta on asiakkaiden rinnalla Fingridin strategian kärjessä, ja strategian toteuttamisessa yritysvastuu on keskeinen elementti. Yritysvastuusta on viime vuosina muotoutunut yksi luonteva yhtiön liiketoiminnan kehittämisen ajuri. ”Niin sanotut ESG-asiat eli ihmisistä, ympäristöstä ja hyvästä hallintotavasta huolehtiminen linkittyvät positiivisesti liiketoimintamme tuottamaan arvoon, samalla kun turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön. YK:n Global Compact –aloitteeseen liittyminen vahvistaa edelleen yritysvastuun strategista ja toiminnallista integroitumista arjen työhömme”, kiteyttää talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, joka Fingridin johtoryhmässä vastaa yritysvastuusta.
 
Global Compact –aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöasioihin ja korruption vastaisuuteen liittyvät periaatteet ja niistä raportointi kansainvälisen viitekehyksen mukaisesti ovat Fingridille tuttuja. ”Periaatteet ovat jo aiemmin vaikuttaneet periaatteisiimme ja toimintatapoihimme, kuten esimerkiksi toimittajille asettamiimme yritysvastuuvaatimuksiin”, kertoo yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski. Vaikuttavuudessa keskeistä on yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajamme Jukka Ruususen vahva signaali liiketoimintatapojen vastuullisuuden varmistamisen tärkeydestä koko arvoketjussa. Toimintamallissamme korostuu asioiden kehittäminen yhdessä sopimuskumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on heijastaa luottamusta koko toimialallemme”, sanoo Vuorikoski.
 
Lisätiedot:
Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 592 4419
Satu Vuorikoski, kehityspäällikkö yritysvastuu puh. 040 737 2321