;
8.12.2016 12.30
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid ja Midal tekivät 6,5 miljoonan euron sopimuksen lähes 3000 johdinkilometrin toimittamisesta

Fingridin voimajohtoprojekteissa käytettävien johtimien hankinta kilpailutettiin kesän ja syksyn aikana. Kaksiosaisessa hankintaprosessissa kiinnitettiin erityisesti huomiota johdinvalmistajien tekniseen osaamiseen ja toiminnan vastuullisuuteen. ​Fingrid kilpailutti ja hankkii itse vuosien 2017 - 2018 voimajohtoprojekteissa käytettävät johtimet. Keskitetyn hankinnan etuja ovat kilpailukykyiset hinnat ja standardoitujen johtimien korkea ja tasainen laatu.
 
Kesällä julkaistun tarjouskilpailun alkuvaiheessa johdintoimittajia pyydettiin lähettämään Fingridille yhtiöiden suorituskykyyn ja toimintatapaan liittyviä tietoja. Näitä olivat esimerkiksi liikevaihto, laatu, valmistuskapasiteetti, referenssit, logistiikka, kemikaaliturvallisuus ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot. Mukaan ilmoittautui useita eurooppalaisia ja aasialaisia johdinvalmistajilta. Hakijoiden joukosta valittiin jatkoon teknisesti kykenevät, yhteiskuntavastuulliset ja riittävään toimitusvolyymiin pystyvät toimittajat.
 
Toisessa vaiheessa johdinvalmistajat kilpailutettiin johtimien hinnan perusteella ja varmistettiin ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen oikeellisuus. Lisäksi toiseen vaiheeseen edenneet potentiaalisimmat toimittajat auditoitiin ja varmistettiin esitettyjen vaatimusten täyttyminen. Auditoinnin painotus oli toimittajien sosiaalisen vastuun tuntemuksessa sisältäen osiot työturvallisuudesta, työajan seurannasta ja palkkaukseen liittyvistä asioista.
 
Toimittajaksi valittiin turkkilainen Midal Kablo. Midal on Fingridille entuudestaan tuttu toimija ja Fingridin edustajia on käynyt vierailulla Midalin tuotantolaitoksilla aiempien toimitusten yhteydessä.
 
Johdinhankinta optioineen käsittää noin 3000 kilometriä virta- ja ukkosjohtimia. Tilauksen kokonaisarvo on noin 6,5 miljoonaa euroa, sisältäen 2,7 miljoonaan euron option.
 
Lisätietoja:
Tommi Olsson, projektipäällikkö, voimajohtoprojektit, puh. 030 395 4151
Keijo Välimaa, rakentamispäällikkö, voimajohtoprojektit, puh. 030 395 5281