;
7.4.2016 13.25
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

Eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat etenevät – verkkosääntöfoorumi tukee muutoksissa

Fingridin verkkosääntöfoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa 17.3.2016. Foorumin tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista asioista, koota yhteen sidosryhmien näkemyksiä ja edistää keskustelua eurooppalaisista verkkosäännöistä.
Verkkosääntöfoorumi on Fingridin perustama, kaikille sidosryhmille avoin foorumi, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista verkkosääntöihin liittyvistä asioista.

Foorumi täydentää julkisia kuulemisprosesseja. Foorumilla kerrotaan tulossa olevista ehdotuksista sekä niiden taustoista ja vaikutuksista asiakkaisiin. Sääntöjen käyttöönottovaiheessa annetaan käytännön ohjeita niille, joita ehdotukset tulevat koskemaan suoraan.

”Valmistelemme tapaamisten asialistan, jolle kuka tahansa voi ehdottaa aiheita käsiteltäväksi. Keskustelemme asioista ja tulemme järjestämään myös työpajoja, joissa sidosryhmillä on mahdollisuus saada lisätietoja valmisteilla olevista asioista”, kertoo foorumin sihteerinä toimiva vanhempi asiantuntija Satu Viljainen Fingridistä.

Verkkosäännöt liittyvät heinäkuussa 2009 voimaan tulleen EU:n kolmannen energiapaketin tavoitteeseen eurooppalaisista sähkön sisämarkkinoista. Osa säännöistä koskee markkinoita, osa verkon käyttöä ja osa verkkoon liityntää. Kahdeksasta säännöstä ensimmäinen tuli voimaan elokuussa 2015: siirtokapasiteetin jakamista ja siirtojen hallintaa koskeva CACM eli Capacity Allocation & Congestion Management. Muut säännöt ovat niin sanotun komitologiakäsittelyn eri vaiheissa. Seuraavaksi voimaantuloa odottavat voimalaitosten liittämisen verkkosääntö RfG sekä pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamista koskeva suuntaviiva FCA.
 
Tervetullut tiedotuskanava

Ensimmäisen verkkosääntöfoorumin osallistujat pitivät foorumia tarpeellisena tiedotuskanavana ja keskusteluareenana. ”Yksittäisellä toimijalla ei ole mahdollisuutta seurata asioiden etenemistä, joten on hyvin tervetullutta, että tietoa saa kootusti yhdestä paikasta”, totesivat Jaakko Tuomisto Teollisuuden Voimasta ja Anne-Mari Brunfeldt Pohjolan Voimasta.

Fortum Power & Heatin Raimo Peltola oli samoilla linjoilla. ”Täältä saa tietoa siitä, millaisia muutoksia on tulossa ja miten ne muuttavat nykyisiä käytäntöjä.”

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta odottaa sidosryhmiltä aktiivista osallistumista ja runsasta keskustelua. ”Toivon, että sidosryhmiltä saadaan myös epävirallista palautetta täydentämään sitä, mitä virallisessa kuulemisessa tulee esille.”

Ensimmäisessä tapaamisessa 17.3.2016 agendalla olivat erityisesti markkinasäännöt. Foorumilla kuultiin mm. ajankohtaista tietoa CACM-verkkosäännön mahdollistamasta pörssien välisestä kilpailusta sähkömarkkinoilla sekä tasehallinnan verkkosäännöstä (EB), jonka komitologiakäsittely alkaa ensi syksynä.
 
Kaikki kommentit otetaan huomioon

Verkkosäännöt edellyttävät, että siirtoverkonhaltijat ja sähkömarkkinaoperaattorit kehittävät ja ottavat käyttöön erilaisia menetelmiä ja ehtoja. Sidosryhmät voivat vaikuttaa näihin ehtoihin ja menetelmiin julkisten kuulemisten kautta. Ennen ehdotusten tekemistä verkonhaltijoiden ja sähkömarkkinaoperaattorien on kuultava sidosryhmiä. Kuulemisaikaa on annettava vähintään yksi kuukausi, ja kaikki kommentit on huomioitava ja julkistettava.

Johtava asiantuntija Jarno Lamponen Energiavirastosta kannusti verkkosääntöfoorumin ensimmäisessä tapaamisessa sidosryhmiä käyttämään hyväksi vaikutusmahdollisuutensa, sillä voimaan tultuaan säännöt ovat osa lainsäädäntöä. Päätöksiä tehdään ja kuulemisia järjestetään asiasta riippuen eurooppalaisella, alueellisella tai kansallisella tasolla.

”Kannattaa olla aktiivinen silloin, kun kuulemisia järjestetään. Kaikki sidosryhmien kommentit pitää ottaa huomioon”, Lamponen muistutti.
Verkkosääntöfoorumin puheenjohtajana toimiva suunnittelupäällikkö Ritva Hirvonen Fingridistä kertoi, että EU-tasolla on tulossa kaksi julkista kuulemista: markkinoille annettavan siirtokapasiteetin sitovuutta sekä päivänsisäisen markkinan avautumis- ja sulkeutumisajankohtaa koskevat kuulemiset. Molemmat liittyvät elokuussa voimaan tulleeseen CACM-verkkosääntöön.

Fingrid ilmoittaa julkisista kuulemisista verkkosivuillaan ja verkkosääntöfoorumin postituslistalla.

Verkkosääntöfoorumin seuraavat tapaamiset järjestetään 24.8. ja 29.11. Helsingin seudulla. Foorumin jäseneksi voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen verkkosaannot@fingrid.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös ehdotuksia tapaamisten asialistalle sekä kysymyksiä verkkosäännöistä, niiden käyttöönotosta tai julkisista kuulemisista.

Lisätietoja:
Ritva Hirvonen, suunnittelupäällikkö
puh. 030 395 4182

Satu Viljainen, vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 4106