;
18.2.2016 13.25
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Esitysmateriaali 18.2.2016 pidetystä aamukahvitilaisuudesta - pohjoismainen selvitys taseselvitysjakson pituudesta

Fingrid järjesti sidosryhmille 18.2. aamukahvitilaisuuden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden käynnistämästä projektista, jonka tarkoituksena on selvittää mitä vaikutuksia taseselvitysjakson pituuden lyhentämisellä olisi, ja mitkä olisivat mahdolliset muutostarpeet pohjoismaisille sähkömarkkinoille.

Projekti käynnistettiin, koska eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER on ehdottanut Tasehallinnan verkkosäännön luonnoksessa Euroopan laajuista taseselvitysjakson harmonisointia. Ehdotuksessa yhteiseksi taseselvitysjakson pituudeksi on alustavasti ehdotettu 15 minuuttia.

Aamukahvitilaisuudessa esiteltiin pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden valmistelemia vaihtoehtoja erilaisista markkinakonsepteista, joilla mahdollistettaisiin eri osapuolten tehokas toimiminen sähkömarkkinoilla, jos taseselvitysjaksoa tultaisiin lyhentämään. Fingrid toivoo sidosryhmiltä mielipidettä esitetyistä konsepteista ja arvioimaan mitkä esitetyistä konsepteista mahdollistaisivat heille tehokkaan toiminnan sähkömarkkinoilla.

Sidosryhmiltä saatuja vastauksia käytetään päätöksenteon tukena valittaessa soveltuvimmat vaihtoehdot myöhemmin tehtävään kustannus-hyötyanalyysiin. Ohessa olevaan sidosryhmäkyselyyn toivotaan vastauksia 29.2.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen mikko.heikkila@fingrid.fi

Lisätietoja:
Mikko Heikkilä, asiantuntija, markkinakehitys, puh. 040 637 4720
Vesa Vänskä, erikoisasiantuntija, käytön kehitys, puh. 030 395 5185