;
8.6.2016 13.45
Ajankohtaista

Energiateollisuus ry:n stipendi Jani Grönlundille

Energiateollisuuden myöntämät stipendit jaettiin Energia-alan työnantajayhdistys Enertan lahjoitusvaroista perustetusta rahastosta. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa energia-alaa opiskelevia nuoria. Fingridille insinöörityön tehnyt Jani Grönlund on yksi yhdeksästä palkituista.
Energiateollisuuden työmarkkinavaliokunta päätti stipendien saajista energiayhtiöiden hakemusten perusteella. Stipendejä jaettiin ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen sähkö-, kaukolämpö- tai muusta energia-alaan liittyvästä koulutusohjelmasta valmistuville nuorille, jotka ovat ansiokkaasti suorittaneet työelämänjaksonsa tai tehneet kiitettävästi kandi/diplomityönsä energia-alan yrityksissä. Lisäksi palkitut opiskelijat ovat osoittaneet erityistä innovatiivisuutta ja asiantuntijuuden kehittymistä. Myös muu opintomenestys on huomioitu stipendien myöntämisessä.
 
Mikkelin ammattikorkeakoulusta sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta toukokuun lopussa insinööriksi valmistunut Jani Grönlund teki Fingridille insinöörityön aiheesta "Kantaverkon sähköasemien kyky toimia 24 tuntia häiriössä". Työn menestyksekäs hoitaminen on edellyttänyt perehtymistä kantaverkon komponentteihin ja etenkin syvää perehtymistä sähköasemien apusähköjärjestelmien toimintaan. Jani onkin työtä tehdessään toiminut esimerkillisen aktiivisesti kerätessään tietoja eri lähteistä ja Fingridin henkilöstöltä.
 
Jani on osoittanut työssään innovatiivisuutta ehdottaessaan uudenlaisia kustannustehokkaita toimintamalleja, ja jatkojalostaessaan sähköasemien akustoihin liittyviä nykyisiä toimintatapoja. Näistä ehdotuksista ja havainnoista on tulevaisuudessa hyötyä verkkohäiriöiden hallinnointitilanteissa.

Energiateollisuus ry:n uutinen stipendinsaajista 3.6.2016