;
20.1.2016 12.00
Ajankohtaista, Datahub

Datahub-projekti etenee, perehdytystilaisuuksissa kuultiin mikä muuttuu vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa

Fingrid järjesti tammikuussa kolme perehdytystilaisuutta datahub-projektin etenemisestä. Tilaisuuksissa kerrottiin työryhmien työn tuloksista, ja siitä mitä seuraavaksi tapahtuu. Erityisen tärkeää on, että alan toimijat tutustuvat huolellisesti prosessityössä syntyneisiin dokumentteihin, ja antavat konkreettiset muutosehdotukset ja palautteet 19.2. mennessä.
Fingridin datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon  tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Kun suomalainen kuluttaja vuonna 2020 vaihtaa sähkönmyyjää, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Tällä hetkellä tiedot sijaitsevat hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä.

Sähkön myyjien ja verkonhaltijoiden työryhmien tehtävänä oli määritellä sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvien prosessien tämän hetkiset toimintatavat, niiden toteuttamiseen tarvittavat tiedot, ja se, miten datahub muuttaa asioita. Syksyn ja loppuvuoden 2015 aikana ryhmät käsittelivät seuraavia aiheita:
-alustava tietomallikuvaus
-asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito
-katkaisu- ja kytkentäprosessit
-mittaustietojen hallinta ja taseselvitys
-sopimusprosessit
-laskutukseen vaikuttavien tietojen välitys, valtuutuskäsittely, tulevaisuuden näkymät ja järjestelmän saavutettavuus.
 
Fingrid kokosi käsitellyistä aiheista, ja alan toimijoilta saatujen kommenttien perusteella, yhteenvedon, prosessityön kokonaisdokumentaation. Yhteenveto lähetettiin alan toimijoille 21.12.2015.
 
Kokonaisdokumentaatiosta muodostuu datahubin toimintatavat
 
Tammikuun perehdytystilaisuuksissa kerrottiin mitä prosessityön aikana on tehty, ja käytiin läpi työn aikana ja kokonaisdokumentaation perusteella esiin nousseita jo varsin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja erilaisia tiedonvaihtoon liittyviä tilanteita.
 
Tilaisuuksien tavoitteena oli valmistaa alan toimijoita kokonaisdokumentaation kommentointiin, ja konkreettisten parannusehdotusten tekemiseen. Kommentteja ja ehdotuksia voi tehdä 19.2.2016 asti. Kokonaisdokumentaatioon huolellinen tutustuminen, ja konkreettisten muutosehdotusten tekeminen on erittäin tärkeää, sillä niiden perusteella muodostuu datahubin ja alan tulevat yhteiset toimintatavat. Kommenttien perusteella luodaan lopullinen dokumentaatio, joka julkaistaan 18.3. suomeksi ja myöhemmin myös englanniksi.
 
Lopullisen dokumentaation perusteella luodaan datahubin datastandardi, joka määrittelee yksityiskohtaisesti kaiken datahubiin tallennettavan tiedon ja esimerkiksi tiedon laatuun ja tietosuojaan liittyvät säännöt.  Kerättävän ja vaihdettavan tiedon määrä kasvaa nykyisestä, mutta kaikelle asiakas- ja käyttöpaikkatiedon keräämiselle pitää olla hyvin perusteltu syy. Alan toimijoiden onkin hyvä jo tässä vaiheessa käydä läpi omissa järjestelmissään olevat tiedot, ja valmistautua tuleviin muutoksiin, sillä datahubin liiketoimintaprosessit ja vaatimukset tiedon laadulle aiheuttavat muutoksia sekä tehtäviä kaikille osapuolille.
 
Perehdytystilaisuuksien materiaalit on julkaistu, katso mikä muuttuu
 
Kokonaisdokumentaatioon ja kommenttien palautusohjeeseen pääset tutustumaan tästä.
 
Perehdytystilaisuuksien esitysmateriaaliin pääset tutustumaan tästä.
 
Esitysmateriaaleihin on koottu Mikä muuttuu? -kohtia, joissa on esitelty keskeisiä tulevia muutoksia.
 
Perehdytyspäivien aikana esille tulleista kysymyksistä koottiin Kysymyksiä ja vastauksia -lista, jonka löydät täältä.
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Pasi Aho, puh. 030 395 5262
erikoisasiantuntija Marjut Puukangas, puh. 030 395 5292

 

Linda Saukko-Raudan piirros datahub-perehdytystilaisuudesta, katso lisää täältä.