;
9.3.2015 13.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Yhteispohjoismaisen taseselvityksen toteutusaikataulua muutettu

Yhteispohjoismaisen taseselvityksen (NBS, Nordic Balance Settlement) käyttöönottoa lykätään. Uusi käyttöönottopäivä on 1.2.2016 Suomessa ja 18.4.2016 Norjassa ja Ruotsissa. Vaiheittain tapahtuva käyttöönotto mahdollistaa sujuvan ja varman siirtymisen nykyisistä kolmesta toimintatavasta yhteen tapaan. Alun perin uusi malli aiottiin ottaa käyttöön marraskuussa 2015 Suomessa ja helmikuussa 2016 Ruotsissa ja Norjassa.
"Arvioimme NBS-hankkeen ja sen sidosryhmien valmiutta, ja tulimme siihen johtopäätökseen, että lisäaika on tarpeen. Aikataulumuutoksella haluamme varmistaa taseselvitysjärjestelmän korkean laadun sekä markkinoiden valmiudet ennen yhteisen selvitysmallin ottamista käyttöön kussakin maassa. Sekä markkinat että NBS-hanke hyötyvät lisäajasta, jonka turvin tarvittavat valmistelut ehditään tekemään", sanoo Minnakaisa Ahonen, NBS-hankkeen projektijohtaja.
 
Kaikki kolme kantaverkkoyhtiötä järjestävät huhtikuun puolivälissä infopäivän, jossa käyttöönottosuunnitelmasta kerrotaan sidosryhmille yksityiskohtaisesti.
 
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
 
Pasi Aho, Fingrid +358 30 395 5262
Kristian Bernseter, Statnett +47 91 71 16 27
Tania Pinzón, Svenska kraftnät +46 10 475 82 88
Minnakaisa Ahonen, NBS:n projektijohtaja ja eSettin toimitusjohtaja +358 30 395 5257
 
 
Yhteispohjoismaisesta taseselvityksestä
 
Suomen, Norjan ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj, Statnett ja Svenska kraftnät ovat päättäneet toteuttaa pohjoismaisille sähkömarkkinoille yhteisen taseselvitysjärjestelmän. Tätä varten yhtiöt ovat kehittäneet yhdenmukaisen taseselvitysmallin ja perustaneet yhtiöiden yhteisesti omistaman palveluntarjoajan, eSett Oy:n, hoitamaan yhteistä taseselvitystä.