;
6.5.2015 07.45
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Yhteenveto julkaistu - Johdannaismarkkinoiden tila ja kehittämismahdollisuudet

Fingrid tekee selvitystä pitkien siirto-oikeuksien (Long-term transmission rights, LTR) käyttöönoton tarpeellisuudesta Suomessa ja mahdollisen käyttöönoton vaikutuksista nykyisiin johdannaismarkkinoihin.

​Aiheeseen liittyvä markkinatoimijoille suunnattu kysely julkaistiin internetsivuillamme 23.3.2015.

Kaikki kyselyyn vastanneet markkinatoimijat pitävät nykyistä systeemihintaan perustuvaa suojausmallia hyvänä. Osa markkinatoimijoista pitää suojausmarkkinoita toimivina, mutta on toimijoita, joiden mielestä EPAD-markkinoiden likviditeetti on ongelmallinen kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen.

 
Suurin osa markkinatoimijoista suhtautuu kielteisesti siirto-oikeuksien käyttöönottoon, mutta siirto-oikeuksien kannattajiakin on. Suurin osa markkinatoimijoista haluaisi ensisijaisesti kehittää nykyisiä EPAD-markkinoita.


Yhteenvedon vastauksissa esitetyistä mielipiteistä ja niiden perusteluista löydät täältä.


Fingrid jatkaa siirto-oikeuksiin liittyvien eurooppalaisten FCA-suuntaviivojen lainsäädäntöprosessin seuraamista ja siitä tiedottamista.

Sähkömarkkinapäivässä 28.4.2015 pidettiin esityksiä myös suojaustuotteisiin ja EPAD-markkinoihin liittyen.  Esitykset löytyvät täältä. Asian käsittely jatkuu markkinatoimikunnassa 3.6.2015.


Otamme mielellämme vastaan palautetta liittyen sähköjohdannaisiin, siirto-oikeuksiin tai johdannaismarkkinoiden kehittämiseen. Palautteita voi lähettää osoitteeseen LTR@fingrid.fi.

Lisätietoja:
Heidi Uimonen, puh. +358 30 395 4143 tai
Ritva Hirvonen, puh. +358 30 395 4182.