;
23.6.2015 09.50
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Projektit

Voimajohtoreitti Orimattilan Hennan ja Pennalan välillä valittu

Hausjärven Hikiän ja Orimattilan Pennalan välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi toukokuussa. Nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Orimattilan Hennan ja Pennalan välillä voimajohtoreitin, joka tukeutuu Lahden moottoritien käytävään. Hanke etenee jatkosuunnitteluun tulevana syksynä.

​Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Hikiän ja Orimattilan välinen 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke on tarpeellinen sekä nykyisen käyttöikänsä päähän tulevan voimajohdon uudistamiseksi että kantaverkon vahvistamiseksi.

Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi toukokuussa 2014. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkasteltiin yhteensä noin 80 kilometriä. YVA-menettely päättyi toukokuussa 2015 yhteysviranomaisena toimineen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon, jossa arviointiselostus todettiin riittäväksi ja kokonaiskuva hankkeen ympäristövaikutuksista ymmärrettäväksi.

Nyt Fingrid on valinnut YVA-menettelyn tuottama ympäristötieto ja sidosryhmäpalaute huomioon ottaen jatkosuunnitteluun Orimattilan Hennan ja Pennalan välillä voimajohtoreitin, joka tukeutuu Lahden moottoritien käytävään (YVAn vaihtoehto 2A). Voimajohdon sijoittaminen merkittävän liikenneväylän yhteyteen vähentää ympäristövaikutuksia ja keskittää vaikutuksia samalle alueelle. Valitun voimajohtoreitin välittömässä läheisyydessä on vähän asutusta, eikä reitti sijoitu yhtenäisten metsäalueiden keskeisiin osiin tai maiseman kannalta arvokkaimmille alueille. Vanhaa voimajohtoa voidaan purkaa tarpeettomana pois yli 11 kilometriä moottoritien itäpuolelta Orimattilan Huhdanojan suuntaan, aina Tönnöön asti.

Hennan ja Hausjärven Hikiän sähköaseman välillä voimajohto voidaan rakentaa nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan kaupungin aloitteesta tarkastellun Hennan asuinalueen kiertävän voimajohtoreitin toteutuminen varmistuu myöhemmin, Orimattilan kaupungin päätöksenteon mukaisesti. Myös Mäntsälän Sähkö Oy:n suunnittelemaan jakeluverkon voimajohtoon liittyvät ratkaisut Hikiän sähköaseman läheisyydessä tarkentuvat myöhemmin.

Valittu johtoreitti sijoittuu Hausjärvelle, Mäntsälään, Kärkölään, Hollolaan ja Orimattilaan.

Jatkosuunnitteluun syksyllä

Voimajohtoreitin arkeologinen inventointi tehdään kesällä yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. Syksyllä voimajohtohanke etenee jatkosuunnitteluun, jolloin käynnistyvät maastotutkimukset ja pylväspaikkojen suunnittelu. Fingrid ottaa tällöin yhteyttä maanomistajiin. Suunnittelussa otetaan huomioon YVA-menettelyn yhteydessä saadut palautteet ja mahdollisuudet lieventää haitallisia vaikutuksia. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2017.


Liite. Kartta jatkosuunnitteluun valitusta voimajohtoreitistä


Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178

Lisätietoja hankkeesta www-sivuillamme