;
21.5.2015 12.25
Ajankohtaista

Voimajohdon reunavyöhykealueen hakkuita Mikkelin länsipuolella

Kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittaa voimajohdon reunavyöhykealueen puuston hakkuutyöt Visulahden ja Kirjalan sähköasemien välillä viikon 22 alussa. Hakkuutyöt ovat välttämättömiä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja häiriöttömän sähkönsiirron turvaamiseksi.
Mikkelin kaupungin alueella Fingridin 110 kilovoltin voimajohto Visulahti-Pyhävesi kulkee Visulahden sähköasemalta Mikkelin sähköaseman kautta, raviradan länsipuolitse Siekkilään ja edelleen Kirjalaan.
 
Hakkuutyöt käynnistyvät maanantaina 25.5.2015 raviradan läheiseltä osuudelta. Kokonaisuudessaan hakkuutyöt on tarkoitus saada tehtyä juhannukseen mennessä. Hakkuut tekee Pohjolan Linjahuolto Oy.
 
Turvallisuuden varmistamiseksi joudutaan työn aikana rajoittamaan ulkopuolisten liikkumista hakkuukohteen läheisyydessä olevilla ulkoilualueilla ja -reiteillä. Jotta ulkoilijoiden turvallisuus ei vaarantuisi, on nämä liikkumisrajoitukset syytä ottaa vakavasti.
 
Voimajohtoja varten lunastettu johtoalue koostuu johdon alla olevasta johtoaukeasta ja sen molemmin puolin olevasta kymmenen metriä leveästä niin sanotusta reunavyöhykkeestä, jossa puuston pituus on rajoitettu. Mikkelin sähköaseman ja Kirjalan välillä voimajohtoaukean leveys on 26 m, jonka molemmin puolin hakkuukohteena oleva 10 m reunavyöhyke sijaitsee. Reunavyöhykkeen etureunassa puuston pituus voi olla enintään kymmenen metriä ja takareunassa enintään kaksikymmentä metriä. Johtoaukeat raivataan säännöllisesti 5 - 7 vuoden välein. Reunavyöhykepuut käsitellään 10 - 25 vuoden välein.
 
Tavoitteena turvallisuus ja häiriöttömyys sähkönsiirrossa
 
Reunavyöhykepuuston kaadolla halutaan varmistaa alueella liikkuvien turvallisuus ja varma sähkönsiirto. Liian lähelle virtajohdinta ulottuva puu on merkittävä turvallisuusriski, josta voi aiheutua vakavia vahinkoja. Johtimien päälle kaatunut puu on yksi yleisimmistä sähkökatkosten aiheuttajista.
 
Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jarmo Lahtoniemi, puh. 030 395 5607
aluepäällikkö Rauno Lassila, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5600