;
20.7.2015 12.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Toisen huutokaupan (2nd auction) käyttöönotto Nord Pool Spotin markkina-alueella - yhteenveto kuulemisesta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot selvittivät toisen huutokauppakierroksen (2nd auction) käyttöönottoa vuorokausimarkkinoilla. Toinen huutokauppa käytäisiin tilanteissa, joissa ensimmäisellä Nord Pool Spotin laskentakierroksella kysyntää ja tarjontaa ei saada tasapainotettua ja jouduttaisiin tasapainon saavuttamiseksi rajoittamaan markkinatoimijoiden kysyntää tai tarjontaa. Ehdotus toisesta huutokaupasta perustuu oletukseen, että toisen huutokaupan aikana markkinatoimijoilla on mahdollisuus muuttaa tarjouksiaan siten, että kysynnän tai tarjonnan tasapaino ja markkinahinta saadaan selville ilman nykyisin käytössä olevaa kysynnän tai tarjonnan rajoittamista.
 
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot järjestivät julkisen kuulemisen sidosryhmille toisesta huutokaupasta vuoden 2015 alussa.
 
Tehdyn selvityksen perusteella Fingrid, Svenska kraftnät ja Statnett eivät tässä vaiheessa ota käyttöön toista huutokauppakierrosta tarjousalueillaan. Energinet.dk jatkaa hanketta ja sen tavoitteena on toisen huutokaupan käyttöönotto Tanskan tarjousalueilla vuoden 2016 alusta.
 
Yhteenveto konsultaatiosta löytyy täältä.
 
Lisätietoja:
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182.