;
8.7.2015 16.10
Ajankohtaista

Tasesopimuksesta pyydetään kommentteja

Palautteita odotetaan 21.8.2015 mennessä.
Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistama palveluyhtiö eSett Oy alkaa hoitaa yhteispohjoismaista taseselvitystä omistajiensa puolesta. Suomen taseselvityksen osalta eSett käynnistää toimintansa helmikuussa 2016.
 
Fingridin ulkoistaessa taseselvityksen toiminnot eSett:lle, muutetaan myös taseselvitykseen liittyvät sopimukset. Nykyinen Fingridin ja Tasevastaavan välinen tasepalvelusopimus, johon taseselvitys sisältyy, päätetään ja korvataan seuraavilla sopimuksilla:
 
a) Imbalance Settlement Agreement, Tasevastaavan ja eSett:n välinen ja
b) Tasesopimus (Balance Agreement) Tasevastaavan ja Fingridin välinen

Tasesopimusta on mahdollisuus kommentoida ennen sen lopullista viimeistelyä
. Kommentit pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 21. elokuuta 2015 osoitteeseen jani.piipponen(at)fingrid.fi.
 
Tasesopimus (Balance Agreement): Tasevastaavan ja Fingridin välinen