;
26.8.2015 15.55
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Muut

Tasepalvelun uudet hinnat 1.10.2015 alkaen

Fingridin reservienhankinnan kustannukset ovat olleet merkittävästi ennakoitua alhaisemmat ja saman ennustetaan jatkuvan loppuvuoden osalta. Siitä johtuen tasepalvelun maksuja alennetaan lokakuun alusta.
 
Toteutuneen tuotannon ja -kulutuksen maksut muuttuvat 1.10.2015 alkaen seuraavasti: 

Nyt voimassa olevat maksut​ Maksut 1.10.2015 alkaen​
Toteutunut tuotanto ​ 0,22 €/MWh​ 0,16 €/MWh​
Toteutunut kulutus ​ 0,33 €/MWh​ 0,24 €/MWh​
 
  
Lasku on keskimäärin -27 %. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.
Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservikulut ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 % taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista.
 
Lisätietoja:
Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, puh. 030 395 4186