;
3.11.2015 11.45
Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Sähköpula mahdollinen kylmänä talvena

Suomi on tulevana talvena entistä riippuvaisempi sähkön tuonnista. Sähkön kulutushuipun ennuste talvelle 2015-2016 on viime talven lukemissa 15 000 megawatissa, mutta kotimainen sähköntuotantokyky on laskenut. Sähköä on enimmillään tuotava 3 400 megawattia naapurimaista. Pelivaraa tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiseen ei juuri ole, ja riski sähkönkulutuksen lyhytaikaisiin rajoituksiin on kasvanut.
Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Talven huippukulutustilanteissa Suomen oma sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kulutusta. Kotimaisten voimalaitosten sulkemiset ovat heikentäneet tilannetta vielä entisestään aiemmista vuosista.
 
Sähkön tuonnin tarve on tulevana talvena hyvin kylmänä pakkaspäivänä nousemassa 3 400 megawatin tasolle. Tämä tarkoittaa, että arvioidusta 15 000 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä on tuotava ulkomailta. Tuontia tarvitaan siis enemmän kuin mitä kaikki Suomen ydinvoimalat yhteensä tuottavat sähköä. Tilanne jatkuu lähivuodet samanlaisena. Edes Olkiluoto 3:n käyttöönotto ei poista tuontiriippuvuutta.
 
Suomi on osa Itämeren alueen sähkömarkkinoita. Markkinamekanismi ohjaa sähköä sinne missä sille on eniten kysyntää ja varmistaa, että sähkö tuotetaan tehokkaimmalla tavalla. Yhteismarkkinoilla kotimaisella sähköntuotannolla ei tarvitse kattaa kaikkea Suomen sähköntarvetta, vaan sähköä voidaan tuoda naapurimaista Fingridin siirtoyhteyksien avulla. Hintapiikit ovat sähkömarkkinoiden keino kertoa siitä, että tehosta on niukkuutta ja tarvitaan investointeja siirto- ja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Myös sähkön kysynnän odotetaan laskevan kun hinta nousee korkealle tasolle.
 
Fingridin arvion mukaan siirtoyhteydet riittävät tuomaan tarvittavan sähkön Suomeen myös tulevana talvena ja, että sähköä on naapurimaissa tarjolla. Pelivaraa tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiseen ei kuitenkaan juuri ole, ja mahdollisuus sähkönkulutuksen lyhytaikaisiin rajoituksiin on kasvanut. Fingrid on selvittämässä uusien sähkönsiirtoyhteyksien rakentamismahdollisuuksia yhdessä Ruotsin kantaverkkohaltijan kanssa. Vaikka lisäyhteyden rakentamiseen päädyttäisiin, ei yhteys ole käytössä vielä moneen vuoteen.
 
Sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva tehovaje, kansanomaisemmin sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, johon kantaverkkoyhtiö Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä hetkellisesti, korkeintaan muutaman tunnin. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös tehopulatilanteessa.
 
Fingrid järjestää tänään Messukeskuksessa asiakastilaisuuden, jossa käsitellään sähköjärjestelmän tulevaisuutta sekä tiivistyvää pohjoismaista yhteistyötä eri kantaverkkoyhtiöiden välillä. Fingridin sähköverkkopäivän seminaarin puheenvuoroja voi seurata internetissä, sillä puheenvuorot lähetetään webcasting-lähetyksenä. Seminaarin ohjelma alkaa klo 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä aina klo 16.00 saakka tai myöhemmin videotallenteina.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662

Liite: Kuva talven 2015-2016 tehotaseesta

  


Webcasting-lähetys Sähköverkkopäivästä (linkki löytyy myös www.fingrid.fi -etusivuilta):
http://webcast.dimmercity.fi/view/Fingrid/Sahkoverkkopaiva2015