;
13.5.2015 09.40
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Rajasiirtotariffi Suomen ja Venäjän välisillä 400 kV yhteyksillä riippuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän aluehinnan välisestä erosta kesäkuusta 2015 alkaen

Suomeen Venäjältä tuotavan sähkön määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja tuntikohtaiset tuontimäärät Venäjältä ovat vaihdelleet suuresti. Sähkökaupan vähenemiseen on vaikuttanut Venäjän kapasiteettimekanismin lisäksi kohonnut sähkön energiahinta Venäjällä. Fingrid ottaa 1.6.2015 alkaen käyttöön ns. dynaamisen tariffin, jossa tariffimaksu riippuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän aluehinnan (FreeFlowZone27) välisestä hintaerosta. Uuden tariffirakenteen tavoitteena on edistää sähkökauppaa Suomen ja Venäjän välillä erityisesti pienten hintaerojen aikana.
Uusi tariffi on sama kahdenväliselle kaupalle ja suoralle kaupalle niin tuonnissa kuin viennissäkin. Tariffin yksityiskohtainen kuvaus sisältyy Energiaviraston hyväksymiin palveluehtoihin, jotka on julkaistu Fingridin internet-sivuilla täällä.
 
Palveluehtoihin sisältyvän tariffikaavan kertoimet ovat seuraavat:
 
  •  knoncap      muille kuin kapasiteettimaksullisille tunneille on 0.35, 
  • kcap            kapasiteettimaksullisille tunneille on 0.35 
  • k                 on 1.  
 
Tariffin taso on määritelty siten, että tariffi kattaa Fingridille sähkönsiirrosta aiheutuneet kustannukset ja kohtuullisen tuoton. Fingrid voi muuttaa yo. kertoimien arvoa 30 päivän varoitusajalla, mikäli tariffitulo ei vastaa sähkönsiirrosta aiheutuneita kustannuksia.
 
Kaupallinen siirtokapasiteetti 400 kV yhteyksillä Venäjältä Suomeen on 1300 MW, josta kahdenvälisen kaupan käytössä on 1160 MW ja suoran kaupan käytössä 140 MW. Vientisuuntaisessa kaupassa Suomesta Venäjälle kahdenvälisen kaupan käytössä on 180 MW ja suoran kaupan käytössä 140 MW.
 
Tammikuusta 2015 alkaen kahdenvälisellä kaupalla Suomeen tuotu tai Suomesta viety sähkö on ollut tarjottava hintariippumattomana tarjouksena sähköpörssiin.
 
Kesäkuun 2015 alusta suoran kaupan kapasiteetin (140 MW) jako perustuu Suomen ja Venäjän rajalle avattavalle exchange-alueelle jätettäviin osto- ja myyntitarjouksiin. Tämä lisää kaupankäynnin läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa useamman toimijan osallistumisen suoraan kauppaan.
 
Lisätiedot:
Risto Lindroos, puh. 030 395 5139