;
10.12.2015 11.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Pohjoismaisten energia-alan johtajien tapaaminen: Pohjoismaiseen yhteistyöhön lisää voimaa

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen esittää yhdessä pohjoismaisten kollegojensa kanssa parempaa yhteispohjoismaista sitoutumista energia-alan päätöksentekoon. Energiajärjestelmän murros edellyttää laajamittaista yhteistyön tehostamista. Tavoitteena sidosryhmäfoorumin perustaminen pohjoismaisen energiaministerineuvoston yhteyteen.
Pohjoismaiden kantaverkonhaltijat, energiaviranomaiset ja merkittävät sähköntuottajat tapasivat 1.12.2015 Norjassa järjestetyssä yhteiskokouksessa. Suomesta kokoukseen osallistuivat Fingrid, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Fortum.
 
Pohjoismainen sähkömarkkina ja -järjestelmä ovat kohtaamassa merkittäviä muutoksia. Energiajärjestelmän murros ja siirtyminen vähähiiliseen sähköjärjestelmään edellyttää alueellisia ratkaisuja ja alueellisen yhteistyön tiivistämistä. Viime viikolla järjestetyn tapaamisen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa yhteinen käsitys haasteista ja kehitysmahdollisuuksista sekä keskustella pohjoismaisen järjestelmän suunnasta kohti 2030-lukua.
 
Ratkaisuna yhteistyön tiivistämiseksi kantaverkonhaltijat ehdottavat yhteisen pohjoismaisen 'Advisory board' -sidosryhmäfoorumin perustamista pohjoismaisen energiaministerineuvoston yhteyteen. Ehdotettu sidosryhmäfoorumi muistuttaisi luonteeltaan EU:n sähkömarkkina-kehitystä koordinoivaa, niin kutsuttua Firenzen foorumia. Sen tehtävänä olisi koordinoida pohjoismaista yhteistyötä, ja edesauttaa siirtymistä vähähiiliseen energiajärjestelmään alueellisella tasolla.

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen pitää ehdotettua foorumia merkittävänä edistysaskeleena. Ruusunen korostaa, että myös kansallista poliittista sitoutumista alueellisiin tavoitteisiin vahvistettaisiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjoismaista puuttuvat toimivat rakenteet, joiden puitteissa alueellisista tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä voitaisiin sopia.

Kantaverkonhaltijoiden esitys on linjassa marraskuussa kokoontuneen Pohjoismaiden energiaministerineuvoston johtopäätösten kanssa. Tuolloin elinkeinoministeri Olli Rehn totesi, että pohjoismaista yhteistyötä sähkömarkkinoilla on vahvistettava, jotta uusiutuvan sähkön nopea kasvu kyetään täysillä hyödyntämään. Rehnin mukaan tämä edellyttää siirtoyhteyksien vahvistamista etenkin Suomen ja Ruotsin välillä.
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108 tai 040 553 9898