;
27.4.2015 12.00
Ajankohtaista, Muut

Peltojen kevättyöt - varovaisuus tarpeen voimajohtojen läheisyydessä

Fingrid haluaa muistuttaa maanviljelijöitä varovaisuudesta työskenneltäessä voimajohtojen läheisyydessä. Kylvöjen peiteharsot on kiinnitettävä huolella ja muutoinkin koneilla on varottava menemästä liian lähelle pylväsrakenteita ja jännitteisiä virtajohtimia.

Peiteharsot

Kevätkylvöjen peiteharsojen kanssa on oltava huolellinen ja varottava etteivät ne lennä voimajohtoihin. Jos keväisiä istutuksia peitetään harsoilla, kannattaa varmistaa painoilla ja muilla kiinnittimillä, että harsot pysyvät paikallaan myös puuskaisella ja voimakkaalla tuulella. Tuulenpuuskien lennättämät harsot saattavat aiheuttaa esimerkiksi käyttöhäiriöitä voimajohdoilla.

Voimajohtoihin takertuneet harsot on aina turvallisuussyistä jätettävä ammattilaisten irrotettaviksi. Vähänkin kostunut tai likaantunut harso johtaa sähköä, joten harsoon koskemisessa on sähköiskun vaara. Irrottamisen ajaksi voimajohdolta on katkaistava jännite. Jotta vaaratilanteilta voidaan välttyä, on jokaisesta johtoihin lennähtäneestä harsosta ilmoitettava välittömästi joko Fingridiin  tai paikalliselle sähkönjakeluyhtiölle.

Peiteharsot pysyvät paikoillaan voimakkailla tuulenpuuskilla, kun ne kiinnitetään riittävän suurten painojen avulla jokaisesta kulmastaan ja myös keskeltä harson peittämää alaa. Keskialueella painoa on oltava jopa 200 kiloa.

Koneilla ei liian lähelle pylväsrakenteita

Voimajohtoaukeaa saa viljellä ja johdon alla voi liikkua tavanomaisilla maatalouskoneilla. Pylväsrakenteiden läheisyydessä on kuitenkin maatalouskoneilla työskenneltäessä noudatettava varovaisuutta. Pylvään harukseen törmääminen ja sen myötä haruksen katkeaminen voivat johtavaa pylvään kaatumiseen.

"Älä aja traktorilla pylväsjalkojen välistä äläkä haruksen alta, sillä etäisyyttä maanpäällisiin rakenteisiin pitäisi olla kolmisen metriä. Jos taas työskentelet kaivurilla, nosturilla tai muulla työkoneella voimajohdon läheisyydessä, varo ettet joudu liian lähelle jännitteisiä virtajohtimia.", varoittaa kunnonhallintapäällikkö Mikko Jalonen.

Jos pylväsrakenteita kuitenkin vaurioituu, on siitä ilmoitettava välittömästi Fingridin kantaverkkokeskukseen tai paikalliseen sähköyhtiöön.

Fingridin kantaverkkokeskus, puh. 030 395 4310

Lisätietoja:
Mikko Jalonen, kunnonhallintapäällikkö , puh. 030 395 4176


Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän
pylvään maanpäällisistä perustus- ja harustusrakenteista.Tärkeää tietoa sähköverkon läheisyydessä työskentelystä
löytyy Tiedä ennen kuin toimit -oppaasta.