;
20.5.2015 17.00
Ajankohtaista

Omaisuuden hallinnan teemapäivästä jokavuotinen tapahtuma

Omaisuuden hallinnan teemapäivä järjestettiin 19.5.2015 Hilton Airport Helsingissä. Aiemmin joka toinen vuosi järjestetty teemapäivä tullaan jatkossa järjestämään vuosittain. Teemapäivässä Fingridin palvelutoimittajien edustajat ja Fingridin henkilökunta kokoontuvat vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä.

Kiitos palvelutoimittajille

Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa Fingridin varatoimitusjohtaja ja omaisuuden hallinnan johtaja Kari Kuusela esitteli Fingridin ajankohtaisia investointeja ja merkittävimpiä kehityshankkeita. Kuusela kiitti palvelutoimittajia onnistuneesta yhteistyöstä, jonka ansiosta Fingrid sijoittui kansainvälisessä kantaverkkoyhtiöiden ITAMS vertailussa ykköseksi.

- Ilman palvelutoimittajien erinomaista työpanosta ykkössija ei olisi ollut mahdollinen, totesi Kuusela.

Kuusela kertoi myös omaisuuden hallinnan verkkoinvestoinnit -yksikön jakautumisesta voimajohto- ja sähköasemayksiköiksi. Voimajohtopuolen rakentamispäällikkönä jatkaa Keijo Välimaa ja sähköasemayksikön rakentamispäälliköksi on nimitetty 1.6.2015 alkaen Daniel Kuosa.

Omaisuuden hallinnan ajankohtaisia kuulumisia

Rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kertoi, että kulunut vuosi oli tarjoustoiminnan huippuvuosi ja investointien painopiste on nyt siirtymässä suunnitteluun ja työmaille. Välimaa näkee positiivisena sen, että useiden palvelutoimittajien kanssa Fingridin projekteista on tullut jatkumo.

Projektipäällikkö Mikko Ahonen esitteli uusilla työmailla pilottikäyttöön otetun työmaiden mobiiliraportointityökalun, jonka vastaanotto työmailla on ollut hyvä. Hankkeen kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on ottaa työkalu käyttöön kaikilla Fingridin työmailla.

Työturvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen kävi läpi kuluneen vuoden vakavimpia työtapaturmia ja kertoi Fingridin meneillään olevista työturvallisuuden kehityshankkeista. Fingridin tavoite on nolla tapaturmaa.

Ylläpitopäällikkö Jari Helander ja verkkopäällikkö Marcus Stenstrand kertoivat lyhyesti kunnonhallinnan ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaisuuden näkymistä. Työn suorittajan pätevyyden varmistamiseksi Fingridillä on kehitetty kunnossapitäjän kelpuutuskoe, jonka tavoitteena on kunnossapitotyön turvallisuuden ja laadun varmistaminen. Tulevaisuudessa omaisuuden hallinta digitalisoituu ja tietoa kerätään ja analysoidaan systemaattisesti ja tehokkaasti.

Katso päivän esitykset tästä.

Vuoden rakentaja ja vuoden kunnossapitäjä

Fingrid on perinteisesti palkinnut ansioituneita palvelutoimittajien edustajia laadukkaasta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Vuoden 2014 Rakentaja - palkinnon sai suunnittelupäällikkö Rauno Hirvonen ABB Oy:lta ja vuoden 2014 Kunnossapitäjä -palkinnon työnjohtaja Marko Nauska Infratek Finland Oy:lta.

Palkintojen saajat valitaan Fingridin henkilökunnan tekemien ehdotusten perusteella, joita tänä vuonna tuli valtavasti. Valinta oli vaikea, mutta molempien palkittujen kohdalla korostui yhteistyöhakuisuus ja kyky yllättävien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Onnittelut palkituille!

 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Marko Nauska (Infratek Finland Oy), Kari Kuusela (Fingrid Oyj) ja Rauno Hirvonen (ABB Oy).