;
30.10.2015 10.25
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa investointeja 1,2 miljardilla eurolla vuosina 2015 - 2025

Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkon-haltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Suomen kantaverkon kehitystarpeet sekä suunnitellut investoinnit vuosille 2015 - 2025.
Investointien tavoitteena on taata kantaverkon käyttövarmuus sekä riittävä siirtokapasiteetti nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Suunnitelman mukaan kantaverkkoon ja rajajohtoyhteyksiin kohdistuvat investoinnit vuosina 2015 - 2025 ovat suuruudeltaan yhteensä noin 1,2 miljardia euroa, eli keskimäärin vuosittain noin 110 miljoonaa euroa. 
 
Lähivuosien suurin kantaverkon kehityshanke on Pohjanmaan uuden 400 kilovoltin siirtoverkon rakentaminen Porin ja Oulun välisellä rannikkoalueella. Hanke valmistuu vuoden 2017 aikana. Vuoteen 2020 mennessä korvataan myös kokonaisuudessaan Suomen kantaverkon ensimmäinen runkolinja Imatralta Turkuun. 
Voimansiirtoyhteyden uusimisessa huomioidaan myös kasvavat siirtotarpeet. 
 
Fingridin keskeisenä tulevaisuuden kehittämishankkeena on rakentaa uusi sähkömarkkinoita palveleva 400 kilovoltin siirtoyhteys Keski-Suomesta Pohjois-Ruotsiin. Uusi siirtoyhteys olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025. Kehittämissuunnitelmassa on mukana myös vuosille 2020-2025 suunniteltu Helsingin alueen verkon vahvistaminen uudella 400 kilovoltin kaapeliyhteydellä. 
 
Kantaverkon kehittämissuunnitelman voi kokonaisuudessaan lukea Fingridin kotisivuilta.

Lisätietoja: 
johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Jussi Jyrinsalo
puh. 040 550 2044 

suunnittelupäällikkö, verkkosuunnittelu, Aki Laurila
puh. 040 551 3947