;
25.8.2015 11.00
Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen eurooppalaisista siirtokapasiteetin laskenta-alueista

Elokuussa 2015 voimaantulleen siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen kuukauden kestävä julkinen kuuleminen kapasiteetin laskenta-alueista alkoi 24.8.2015.​Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan (CACM GL) mukaan eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden pitää laatia ehdotus alueista, joilla siirtokapasiteetin laskenta tapahtuu koordinoidusti yhteistä laskentamenetelmää käyttäen. Näitä alueita kutsutaan siirtokapasiteetin laskenta-alueiksi. Ehdotus on laadittava kolmen kuukauden kuluessa suuntaviivojen voimaantulosta.

Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät nämä laskenta-alueet ennen niiden käyttöönottoa. Kantaverkkoyhtiöiden on järjestettävä julkinen kuuleminen laaditusta ehdotuksesta ennen sääntelyviranomaisten hyväksyntää.

Kantaverkkoyhtiöiden valmistelema ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta tästä linkistä.

ENTSO-E järjestää laskenta-alueista työpajan maanantaina 14.9.2015. 

Lisätietoa tästä löytyy ENTSO-E:n sivuilta täältä.

Lisätiedot:
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182