;
14.12.2015 09.00
Ajankohtaista

Fingridille Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Fingrid Oyj:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Se on osoitus Fingridin yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän vastuullisesta hoitamisesta. Fingrid on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka turvaa koko yhteiskuntamme toimintaa huolehtimalla varmasta sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.
Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus – näillä yrityksillä on arvot kohdallaan ja ne pyrkivät toiminnallaan monipuolisesti ja vastuullisesti edistämään yhteiskunnalle tärkeitä asioita. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.
 
– Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli koko yhteiskunnassa. Meille on luontevaa, että huolehdimme taloudellisen tuloksen rinnalla myös työyhteisön hyvinvoinnista ja ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa. Vastuullisuus on mukana arvoissamme ja on osa liiketoimintaosaamistamme, Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell summaa.
 
– Oman työn merkityksellisyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta voi fingridiläisenä iloita. Vastuullisuus rakentuu meistä jokaisesta ja se mitataan käytännön teoissamme, yritysvastuuta Fingridissä koordinoiva kehityspäällikkö Satu Vuorikoski toteaa.
 
Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä kaikissa olosuhteissa. Yhtiöllä on tärkeä rooli myös sähkön huoltovarmuuden turvaamisessa, mikä on yhteiskunnan kannalta olennainen toiminto. Valtio omistaa enemmistön Fingridistä eli voitot palautuvat yhteiskunnan käyttöön. Fingrid on sisällyttänyt vastuullisuuskysymykset erityisen hyvin liiketoimintaansa ja tilaajaorganisaationa yhtiö voi edelleen tukea sopimuskumppaneitaan omassa yritysvastuutyössään.
 
Vastuullinen toiminta on tärkeää pohdittaessa suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskunnallinen yritys tekee hyvää ja jakaa hyvää. On hienoa saada Fingrid Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttäjäksi sanoo Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.
 
Lisätietoja:
Satu Vuorikoski, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 040 737 2321

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, puh. 040 674 8773

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia alkuperämerkkejä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.