;
17.4.2015 12.10
Ajankohtaista, Projektit, Sähkömarkkinat, Datahub

Fingridille sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu - datahub

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fingrid Oyj:tä toteuttamaan ratkaisun, jossa sähkömarkkinoiden kaikki tiedonvaihto keskitetään yhteen palveluun. Työ on käynnistynyt 15.4.2015. ​Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu, eli niin sanottu datahub, helpottaa mittaustiedon käsittelyä sekä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asiakkaan sopimustapahtumia sekä lisää palvelun virheettömyyttä. Standardoitu rajapinta sähkönkulutustietoon edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

- On hyvä, että Suomeen valittiin keskitetty ratkaisu. Samaan malliin ovat päätyneet myös Tanska ja Norja. Datahubin valinnalle myös Suomessa oli vahvat perusteet ja se on myös ehdottoman kustannustehokas ja turvallinen ratkaisu. On hienoa, että alan toimijat kokivat lausunnoissaan Fingridin luontevaksi vaihtoehdoksi toteuttamaan ja ylläpitämään datahubia, toteaa hankkeen projektipäällikkö Pasi Aho.

 
Fingridin saaman myönteisen päätöksen tuloksena hanke käynnistettiin 15.4.2015. Datahubin käyttöönottoon arvioidaan kuluvan noin neljä vuotta. Tällöin tiedonvaihtoratkaisun käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2019.

 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote datahub-päätöksestä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pasi Aho, puh. 030 395 5262

Faktaruutu:
Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa tarvitaan erilaisten sähkömarkkinoiden liiketoimintaprosessien hoitamisessa. Liiketoimintaprosesseja ovat esimerkiksi taseselvitys, loppukuluttajan muutto osoitteesta toiseen ja myyjän vaihto.
 
Näiden prosessien ja niissä käytettävien tiedonvaihdon tulee toimia saumattomasti ja tehokkaasti eri osapuolten näkökulmasta.

Datahub on mittaus- ja perustietovarasto, johon markkinaosapuolet toimittavat ja josta osapuolet hakevat markkinaprosesseissa tarvitsemaansa tietoa. Datahub on siis vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu.