;
21.12.2015 10.15
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Fingrid uudistaa Korian sähköasemaa yli 13 miljoonalla eurolla, investoinnilla turvataan sähkönsaantia Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Korian sähköaseman uudistamisesta. Mittavassa hankkeessa uusitaan sähköaseman ikääntynyttä laitekantaa ja parannetaan sähköaseman toimintavarmuutta.
Kouvolassa sijaitseva Korian sähköasema on merkittävä solmupiste kantaverkon itä-länsi -suuntaisille sähkönsiirtoyhteyksille. Koria on yksi sähköasemista, joiden kautta Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueet liittyvät suurmuuntajien välityksellä Fingridin 400 kilovoltin kantaverkkoon. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella sähköä siirretään noin 400 000 sähkönkäyttäjälle.
 
Korian 1970-luvulla rakennetun sähköaseman laitekanta on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä. Aseman 400 kilovoltin kytkinlaitos uusitaan kokonaisuudessaan, ja samalla 110 kilovoltin kytkinlaitoksella tehdään laajoja perusparannustöitä.  Yli 13 miljoonan euron arvoisen investoinnin rakennustyöt alkavat syksyllä 2016 ja hanke  valmistuu keväällä 2019.
 
Korian sähköaseman uudistaminen ja siihen liittyvät muut hankkeet ovat osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Osana suunnitelmaa alun perin 1920-luvulla rakennettu Suomen ensimmäinen runkolinja, Rautarouva, uusitaan. 420 kilometrin pituinen Rautarouva-johto Imatralta Turkuun kulkee Korian sähköaseman kautta, linjasta on uusittu tähän mennessä noin puolet, ja loput uusitaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi suunnitelmissa on vahvistaa kantaverkon 400 kilovoltin itä-länsi -suuntaista siirtokapasiteettia Hikiän ja Korian sähköasemien välillä 2020-luvulla. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella uusitaan ja perusparannetaan Korian lisäksi muitakin kantaverkon sähköasemia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nyt päätetyllä sähköasemahankkeella ja alueen muilla tulevilla investoinneilla, pidetään kantaverkon käyttövarmuus nykyisellä korkealla tasolla ja mahdollistetaan kantaverkon kehittyminen.
 
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh. 030 395 5135