;
27.4.2015 08.40
Ajankohtaista, Muut

Fingrid Oyj:n koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä muuttuvat

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj vaihtaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmänsä vastaamaan uusia kansallisia järjestelmiä.
Uusi tasokoordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja uusi korkeusjärjestelmä N2000.
 
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän uusiminen toteutetaan vaiheittain Fingridin uuden Elvis-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Vuoden 2014 alussa on otettu käyttöön sähköasematiedot ja -toiminnallisuus, vuoden 2015 keväällä vuoroon tulee voimajohtotiedot ja -toiminnallisuus sekä 2015 loppupuolella tietoliikennetiedot ja -toiminnallisuus.
 
Toimintaperiaatteet, tarkat koordinaattiarvot, merkkimäärät, esimerkkejä muutoksesta ja Fingridin aineistojen käsittelyssä huomioonotettavat asiat, löytyvät liitteenä olevasta kirjeestä.
 
Lisätietoja:
Maankäyttö ja ympäristö -yksikkö

Pasi Turunen, erikoisasiantuntija   
puh. 030 395 5154  

Eero Kujanen, harjoittelija
puh. 030 395 4132