;
1.10.2015 11.00
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid hakee uusia ideoita ja ratkaisuja kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen kehittämiseen

Kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj hakee uusia projekti-ideoita, joilla kehitetään ja parannetaan kantaverkon kunnonhallintaa. Vaikka yhtiön toiminnan kustannustehokkuus ja verkon käyttövarmuus ovat kansainvälisten vertailututkimusten mukaan alan kärkitasoa, toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kehitystyön ja uusien toimintatapojen tavoitteena on vähentää kantaverkon vioista ja kunnossapitotöistä aiheutuvaa haittaa asiakkaille ja yhteiskunnalle.
Fingrid on aloittanut haun, jolla etsitään uusia kumppaneita ja toteutus-kelpoisia ideoita kantaverkon kunnonhallinnan kehittämiseen. Ideat voivat liittyä esimerkiksi mittausteknologiaan: kustannustehokkaat langattomat sensorit ja anturit, ICT-ratkaisuihin: kuvantunnistus, datan varastointi, louhinta ja analysointi, informaation käsittelyyn: neuroverkot, geneettiset algoritmit tai mittaustiedon visualisointiin, minikoptereihin, laser-keilaukseen, tiedonvälitykseen kentältä kantaverkkokeskukseen tai ikääntymistä paremmin kestäviin materiaaleihin.
 
Kehitystyöhön mukaan haluavia yrityksiä pyydetään lähettämään ideansa, ehdotuksensa ja projektikuvauksensa 31.12.2015 mennessä Fingridin yhteistyökumppanille Spinverse Innovation Management Oy:lle. Mukaan hakevien yritysten pitää pystyä kuvaamaan selkeästi idean hyödynnettävyys Fingridin liiketoiminnassa, idean uutuusarvo ja miten idea teknisesti ja toiminnallisesti toteutetaan.
 
Hakijoiden joukosta valitaan 5-10 yritystä, joiden ehdotuksia syvennetään yhteistyössä Fingridin asiantuntijoiden kanssa tammi-helmikuussa 2016. Tämän jälkeen yritykset esittelevät ideat Fingridin johdolle, joka valitsee mahdolliset toteutuskelpoiset projektit maaliskuussa 2016.
 
Haku on myös osa Fingridin innovaatiotoiminnan kehitystyötä. Tavoitteena on laajentaa innovointia asteittain sidosryhmien suuntaan, jotta yhtiön ulkopuolinen osaaminen ja ideat tulevat huomioiduksi yhtiön toiminnan kehittämisessä. Nyt järjestettävän haun avulla saamme arvokasta kokemusta avoimesta innovoinnista tulevissa innovointikampanjoissa hyödynnettäväksi.

 
 
Lisätietoja

Fingrid Oyj
Kimmo Nepola, asiantuntija, verkkojärjestelmät
puh. 030 395 4221
 
Spinverse Innovation Management Oy
Tapio Poutiainen, Project Manager
puh. 050 343 6820