;
9.3.2015 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E:n kuuleminen pitkien sähkönsiirto-oikeuksien jakamissäännöistä

ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen pitkien sähkönsiirto-oikeuksien jakamissäännöistä ja pyytää sidosryhmiä kommentoimaan sääntöluonnosta viimeistään 30.3.2015.
Pitkät sähkönsiirto-oikeudet ovat useimmiten kuukaudeksi tai vuodeksi ostettavaa fyysistä sähkön siirtokapasiteettia rajayhdysjohdoilla tai vastavia finanssituotteita. Fyysiset siirto-oikeudet voidaan myydä ja finanssisiirto-oikeudet myydään aina takaisin kantaverkkoyhtiölle ennen vuorokausimarkkinoiden avautumista.
 
Myyntihinta vastaa vuorokausimarkkinoiden markkinahintojen erotusta yhdysjohdon kahta puolta eli niin sanottua pullonkaulamaksua. Markkinatoimijat käyttävät näitä kantaverkkoyhtiöiden myymiä siirto-oikeuksia aluehintasuojaukseen. 
 
Pitkistä siirto-oikeuksista on valmistumassa EU:n verkkosääntö (Forward Capacity Allocation Network Code, FCA NC). Sen varhaista käyttöönottoa silmälläpitäen ENTSO-E on valmistellut luonnoksen siirto-oikeuksien jakamissäännöistä (Harmonised Allocation Rules, HAR). Tavoitteena on soveltaa näitä sääntöjä vuoden 2016 alusta lähtien niillä rajasiirtoyhteyksillä, joilla on nykyisin käytössä pitkät siirto-oikeudet.
 
Suomen ja naapurimaiden välisillä rajajohdoilla näitä siirto-oikeuksia ei ole nykyisin käytössä. Markkinatoimijat käyttävät finanssimarkkinoita ja kahdenvälisiä sopimuksia aluehintasuojaukseen. On mahdollista, että FCA-verkkosääntö tulee edellyttämään pitkien sähkönsiirto-oikeuksien käyttöönottoa myös Suomen rajajohdoilla, mikäli pohjoismaiset finanssimarkkinat eivät täytä lopullisessa FCA- verkkosäännössä esitettyjä kriteerejä.
 
Nyt julkiseen kuulemiseen tulleet säännöt luovat pohjan FCA-verkkosäännön mukaisille jakamissäännöille. Myös suomalaisten markkinatoimijoiden kannattaa perehtyä konsultaatiodokumentteihin ja antaa mahdolliset kommenttinsa nyt.
 
Tietoa julkisesta kuulemisesta ja järjestettävästä työpajasta sekä kuulemiseen liittyvät dokumentit löytyvät täältä.  
 
Lisätietoja Ritva Hirvonen, puh. +358 30 395 4182