;
12.8.2015 13.45
Kansainväliset uutiset, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Ensimmäinen verkkosääntö voimaan 14.8.2015

Komission asetus (EU) 2015/1222 kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevista suuntaviivoista astuu voimaan 14.8.2015. Asetus on merkittävä askel matkalla kohti eurooppalaisia sähkön sisämarkkinoita, sillä se luo puitteet yhteisille pelisäännöille, joilla edistetään sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa Euroopassa.​Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 25.7.2015 ja se löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Verkkosäännöt ovat osa Euroopan energiapolitiikan työkalupakkia, joilla pyritään turvaaman sähkön saannin luotettavuus sekä edistämään kilpailun toimivuutta ja päästövähennyksiä sähkösektorilla. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komissio sekä eurooppalaiset kantaverkonhaltijat ja energia-alan valvontaviranomaiset yhteistyöjärjestöjensä ENTSO-E:n ja ACER:n kautta. Verkkosääntöjen kehittämistyön eri vaiheissa kuullaan laajasti energia-alan eri sidosryhmien näkemyksiä. Tarkempi kuvaus verkkosääntöjen kehittämisestä ja toimeenpanosta löytyy täältä.

Lisätiedot:
Satu Viljainen, puh. 030 395 4106
ja
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182