;
9.9.2015 11.50
Projektit

ABB Oy ja Siemens Osakeyhtiö HVDC-asemien kunnossapitopalvelujen toimittajiksi vuosille 2016 - 2020

HVDC-yhteydet Ruotsiin ja Viroon muodostavat keskeisen osan Suomen kantaverkon rajasiirtokapasiteetista, joten yhteyksien korkea käytettävyys ja luotettava toiminta ovat keskeisessä asemassa sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta. HVDC-kunnossapitosopimusten tarkoituksena on entisestään parantaa käytettävyyttä ja luotettavuutta sekä varmistaa tehokas toiminta HVDC-yhteyksien häiriö- ja vikatilanteissa.​Fingrid on solminut HVDC-yhteyksien asemakunnossapitosopimukset kahden palveluntuottajan kanssa. ABB Oy Power Systems tuottaa palvelun Rauman Fenno-Skan sekä Espoon EstLink 1 yhteyksille ja Siemens Osakeyhtiö Anttilan EstLink 2 yhteydelle. Sopimuskausi alkaa 1.1.2016 ja on kestoltaan viisi vuotta sisältäen option kolmesta seuraavasta vuodesta.
 
Kunnossapitosopimusten keskeiseen sisältöön kuuluvat HVDC-asemien vuosihuollot ja ennakoidut huoltotyöt kytkentöineen sekä HVDC-asiantuntijoiden 24/7 varallaolo, joka kattaa häiriönselvityksen ja viankorjauksen. Sopimukset kattavat HVDC-asemat sisältäen mm. kytkinkentät, kytkinlaitteet, suodattimet, muuntajat, suuntaajat, jäähdytys- ja säätöjärjestelmät apujärjestelmineen sekä kaapelipääteasemat.
 
Sopimuksiin liittyen lokakuussa 2015 käynnistyy haltuunottovaihe, jossa palvelutoimittajien vastuuhenkilöt perehdytetään järjestelmällisesti Fingridin toimintatapoihin ja HVDC-asemiin. Haltuunottovaiheen tavoitteena on varmistaa palvelun korkea laatu heti sopimuskauden alusta alkaen.
 
Koko HVDC-kunnossapitopalvelun arvo viiden vuoden sopimuskaudelle on noin viisi miljoonaa euroa.
 
 
Lisätietoja:
Tuomas Rauhala, Verkkojärjestelmät yksikkö puh. 030 395 5197
Harri Nurminen, HVDC-tiimi puh. 030 395 5149