;
7.4.2014 13.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tulevaisuuden sähkömarkkinat vaativat joustoa

Euroopan sähköjärjestelmä elää murroskautta. Tuuli- ja aurinkoenergian myötä sähkön tuotanto on yhä vaihtelevampaa. Tuotannon riippuessa enemmän säästä kuin markkinatilanteesta sähköjärjestelmältä vaaditaan joustavuutta. Se olisi mahdollisuus myös sähkönkäyttäjille, jotka voisivat säästää joustamalla kulutustaan hinnan mukaan. Fingridin Sähkömarkkinapäivässä kysyttiin, mistä joustoa sähkömarkkinoille. Tavoiteltava joustavuus sähkömarkkinoilla syntyy usean tekijän summana. Nykyisin joustava, säädettävä sähköntuotanto on lähinnä lauhde- ja vesivoimaa. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan lauhdevoiman kilpailukyky on heikentynyt ja laitoksia suljetaan, eikä vesivoimaa voida lisätä ympäristösyistä. Joustamattoman tuotannon, kuten ydinvoiman ja uusiutuvan energian, osuus verkossa lisääntyy. Vaikka tulevaisuudessa tuotantokapasiteetti lisääntyy, sen joustavuus pienenee.

Vastaavasti sähkön kysyntä ei kuitenkaan juuri jousta sähkön ollessa kallista. Kun kysyntä on suurta, sähkömarkkinoilla syntyy hintapiikkejä. Näiden maksajina ovat viime kädessä sähkön kuluttajat.

Kulutushuippujen aikaan kysyntäjoustolla olisi merkittävä rooli sähkön riittävyyden varmistamiseksi. Kysyntäjoustolla pienennetään sähkönkulutusta korkean kulutuksen ja hinnan aikana tai siirretään sitä  halvempaan ajankohtaan. Samalla kun tämä auttaa pitämään sähköjärjestelmää tasapainossa, sähkön käyttäjä hyötyy siitä sähkölaskussaan.

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää aluksi investointeja, mutta tarjolle on tulossa hyvinkin kustannustehokkaita ratkaisuja sähkönkulutuksen optimoimiseksi.  Tällä hetkellä kysyntäjouston mahdollisuuksia hyödyntää lähinnä suurteollisuus. Kuitenkin ohjausteknologian kehittyessä mahdollisuudet kysyntäjouston hyödyntämiseen kasvavat kaikessa sähkön käytössä. Se koskee myös yksityistalouksia, kun kaikilla on nyt uudet etäluettavat sähkömittarit ja sähköä voi ostaa pörssinoteerattuun tuntihintaan.

Markkinoille tarvitaan kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja, jotka ohjaavat kulutusta automaattisesti. Tarvitaan myös palvelutoimintaa auttamaan käyttäjää ja tarvittaessa kokoamaan useiden käyttäjien joustopotentiaali markkinoille myytäviksi joustotuotteiksi. Fingrid on osaltaan kiinnostunut ostamaan kysynnänjoustoa reserviksi, jolla se säätää voimajärjestelmän tasapainoa.

Sähkömarkkinapäivässä 7. huhtikuuta kysyntäjoustosta puhuva Fingridin kehityspäällikkö Jonne Jäppinen kertoo, kuinka Fingrid on käynnistänyt kokeiluja kysynnän joustosta.

Sähkömarkkinapäivän esityksiä voi seurata suorana webcasting-lähetyksenä osoitteesta:

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 030 395 512