;
15.1.2014 10.00
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset, Datahub

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta käynnistyi

Fingrid käynnisti vuoden alussa selvitysprojektin, jossa arvioidaan laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja sen kehittämistarpeita. Projektin päätavoitteena on selvittää nykyisen hajautetun tiedonvaihdon mahdollista keskittämistä niin sanottuun datahubiin. Tiedonvaihtoa tarvitaan erilaisten sähkömarkkinoiden liiketoimintaprosessien hoitamisessa, joita ovat esimerkiksi taseselvitys, loppukuluttajan muutto ja myyjän vaihto. ​Projektissa selvitetään tiedonvaihdon nykytilaa eri näkökulmista, kartoitetaan sähkömarkkinoiden tulevaisuuden kehityssuuntien vaikutuksia tiedonvaihtoon ja kuvataan lähialueilla toteutetut tai menossa olevat datahub-hankkeet. Tämän pohjalta suunnitellaan tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu perusteluineen sekä laaditaan toteuttamissuunnitelma aikatauluineen.

- Käsityksemme mukaan tiedonvaihdon keskittämisellä voidaan parantaa vaihdettavan tiedon laatua ja tehostaa alan yritysten liiketoimintaprosesseja. Tiedonhallinnan keskittäminen voi tarjota sähkömarkkinoille uusia toiminnallisuuksia ja palveluita, toteaa projektipäällikkö Pasi Aho Fingridistä.

Ahon mukaan tiedonvaihdossa käytetään nykyisin EDI:ä (Electronic Data Interchange), joka on määrämuotoisen tiedon siirtämistä tietokoneelta toiselle. Siinä tietoa siirretään elektronisin keinoin käyttäen sovittua sanomastandardia. Datahub voi puolestaan toimia keskitettynä tietovarastona, johon markkinatoimijat toimittavat ja josta ne vastaanottavat vähittäismarkkinoita koskevaa tietoa. Lisäksi datahub voi tietoa käsittelemällä ja jalostamalla keventää markkinatoimijoiden työtä tiedonhallinnassa.

Projekti tehdään tiiviissä yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Alkuvuodesta tehtävässä nykytilan kartoituksessa haastatellaan alan toimijoita. Lisäksi haastatteluja täydennetään laajalla sähköisellä kyselyllä. Projektia tukee kaksi erillistä alan edustajista koostuvaa ryhmää; suppea core-työryhmä sekä laajempi referenssiryhmä. Näin saadaan markkinatoimijoiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien monipuolinen osaaminen ja mielipide hankkeen käyttöön.

Selvitysprojektin väliraportti julkaistaan kevään 2014 aikana ja loppuraportti vuoden 2014 loppuun mennessä. Mahdollisen päätöksen Suomen datahubin toteuttamisesta tekee aikanaan Työ- ja elinkeinoministeriö.

Projektissa Fingridiä avustavat konsultteina Pöyry Management Consulting Oy ja Empower IM Oy.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pasi Aho, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5262
Johtava asiantuntija Juha P. Leinonen, Pöyry Management Consulting Oy,
puh. 010 33 26648
Kehitysjohtaja Jan Segerstam, Empower IM Oy, puh. 044-4252218

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot ovat liittyneet. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Pöyryn palveluksessa on noin 6 500 asiantuntijaa. Pöyry Management Consulting Oy on osa Pöyry-konsernia.

Empower IM Oy on energia-alan tiedonhallintapalveluihin erikoistunut palveluntarjoaja. Empower IM kehittää palveluiden lisäksi energia-alan prosesseja ja ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa suomalaisissa ja eurooppalaisissa tutkimushankkeissa.