;
26.11.2014 16.35
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Pohjoismainen häiriötilasto vuodelta 2013 julkaistu

Pohjoismainen häiriötilasto vuodelta 2013 on julkaistu Fingridin kotisivuilla.
Tilastossa käsitellään 110 kV - 400 kV vaihtosähköverkon häiriöitä, vikoja, toimittamatta jäänyttä sähköenergiaa sekä keskeytyksiä. Fingrid kiittää kaikkia suomalaisia 110 kV verkkoa omistavia yhtiöitä tietojen lähettämisestä tilaston laatimista varten.
 
Maiden välisten tasasähköyhteyksien käytettävyydestä tehtiin tänä vuonna oma erillinen dokumentti. Käytettävyyden ohella siinä kerrotaan tietoja HVDC-linkkien siirroista, häiriöistä ja kunnossapitokeskeytyksistä.
 
Tilastot julkaistaan ENTSO-E Regional Group Nordicin nimissä myös ENTSO-E:n sivuilla. Raportit laatii työryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt.
 
 
Lisätiedot:
Asiantuntija Markku Piironen, p. 030 395 4172