;
6.11.2014 12.00
Lehdistötiedotteet

Lounaisen Suomen kantaverkkoa vahvistetaan Lieto – Forssa -voimajohtoyhteydellä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen uuden voimajohtoyhteyden rakentamisesta Liedon ja Forssan välille. Uusi voimajohto korvaa osan 1920-luvulla rakennettua Rautarouvaksi kutsuttua voimajohtoa ja vahvistaa samalla lounaisen Suomen kantaverkkoa ja sen käyttövarmuutta.

Nykyinen Liedon ja Forssan sähköasemien välinen 110 kilovoltin voimajohto on ikääntynyt ja huonokuntoinen. Voimajohto on rakennettu 1920-luvulla eikä sen käyttöä voida enää jatkaa. Vanha 110 kilovoltin voimajohto uusitaan siirtokyvyltään tehokkaammaksi 400+110 kilovoltin yhteisrakenteiseksi voimajohdoksi, samalla laajennetaan ja perusparannetaan Liedon sähköasemaa. Hanke vahvistaa sähköjärjestelmäämme sekä parantaa käyttövarmuutta lounaisen Suomen alueella.

Voimajohdon kokonaispituus on noin 68 kilometriä. Voimajohto sijoittuu pääosin vanhan purettavan voimajohdon paikalle. Maankäytön tehostamiseksi pylväät ovat ns. 400+110 kilovoltin yhteisrakenteisia pylväitä. Lisäksi peltoalueilla pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään uutta peltopylväsrakennetta. Pylväistä noin puolet eli 99 kpl on suunniteltu rakennettavaksi peltopylväinä. Yhteensä 35 miljoonan euron hanke valmistuu 2017. Hanke on jatkoa käynnissä olevalle Hikiä – Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeelle.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh 030 395 5135