;
9.1.2014 11.35
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon käyttövarmuutta häiriötilanteissa varmennetaan

Fingrid Oyj ja Metsä Board Oyj ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen Kyröskosken kaasuturbiinivoimalaitoksesta.
Fingrid Oyj ja Metsä Board Oyj ovat sopineet Kyröskosken kaasuturbiinivoimalaitoksen käytöstä osana valtakunnallista nopeaa häiriöreserviä. Nopealla häiriöreservillä varmistetaan voimajärjestelmän toiminta vaikeiden verkko- tai tuotantohäiriöiden aikana. Nopean häiriöreservin tarve kasvaa lähivuosina suurten tuotantoyksiköiden, kuten Olkiluoto 3 liittyessä verkkoon.
 
Metsä Board Oyj:n omistama Kyröskosken kaasuturbiinivoimalaitos, teholtaan 37 MW, on tärkeä osa Fingridin varautumista lisääntyvään nopean häiriöreservin tarpeeseen. Metsä Board Oyj toteuttaa laitokselle vuosien 2015 -17 aikana muutoshankkeen, jolla parannetaan laitoksen toimintavarmuutta ja varmistetaan laitoksen käytettävyys osana nopeaa häiriöreserviä. Hanke aikataulutetaan joustavasti ottaen huomioon ajankohta, jolloin nopean häiriöreservin tarve kasvaa.
 
Muutoshankkeen valmistuttua Fingridillä on oikeus käyttää kaasuturbiinivoimalaitosta järjestelmävastaavan velvoitteiden täyttämiseen ja sähköjärjestelmän häiriöiden hallintaan. Laitos pystytään käynnistämään Fingridin kantaverkkokeskuksesta täyteen tehoon 15 minuutin kuluessa.
 
Metsä Board Oyj vastaa laitoksen kunnossapidosta ja ylläpitää sen käynnistysvalmiuden sopimuskauden aikana.
 
Kaasuturbiinivoimalaitos on valmistunut vuonna 1995 ja sitä käytettiin Metsä Board Kyron kartonki- ja paperitehtaan energiantuotannossa vuoteen 2012 asti, jolloin sen korvasi uusi biovoimalaitos. Allekirjoitettu sopimus mahdollistaa kaasuturbiinivoimalaitoksen teknistaloudellisen jatkohyödyntämisen. Sopimus on ensimmäinen Fingridin ja teollisuusyrityksen välinen koskien voimalaitoksen käyttöä nopeana häiriöreservinä.
 
Sopimuskauden pituus on 15 vuotta. Sopimuksen kokonaisarvo nousee yli 15 miljoonaan euroon.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, johtaja Reima Päivinen p. 030 3955160, 040 5562662
Metsä Group, energiajohtaja Ilkka Latvala p. 050 3819353