;
20.10.2014 09.15
Lehdistötiedotteet, Projektit

Hikiä - Forssa -voimajohtohanke etenee, historiallinen Rautarouva korvataan uusilla teräspylväillä

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Hausjärven Hikiän ja Forssan välinen voimajohto korvataan uusilla teräspylväillä. Voimajohto on osa 1920-luvulla rakennettua historiallista Rautarouva-johtoa. Linjalle pystytetään muun muassa peltopylväitä, jotka mahdollistavat viljelyn ja työkoneiden turvallisemman käytön aivan pylvään juurella.
Tammikuussa 2014 käynnistyneet voimajohtotyöt sijoittuvat Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopin, Tammelan ja Forssan alueille. Tällä hetkellä vanhan voimajohdon purkutyöt ja uuden johdon pylväspystytykset ovat käynnissä Forssan sähköaseman ja Portaan erotinaseman välillä. Suurin osa uusittavasta 78 kilometrin voimajohdosta rakennetaan purettavan Rautarouvan paikalle, ja maankäytön tehostamiseksi hankkeessa käytettävät uudet pylväät ovat 400 ja 110 kV yhteisrakenteisia. Riihimäen pohjoispuolella noin 9 kilometrin matkalla johto sijoittuu kokonaan uudelle reitille ja vanha johto puretaan.
 
Vaikka linjalla on muutamia vaikeampia rakennuspaikkoja, kuten soiden, moottoritien ja pääradan ylityksiä, ovat Fingridin projektipäällikön Hannu Kuikan mukaan voimajohdon uusimistyöt sujuneet hyvin, ja johdinten vetoa lukuun ottamatta lähes kaikki työt ovat jo käynnissä.
 
Vanhojen rakenteiden purkaminen ja uuden voimajohdon rakennustyöt etenevät vaiheittain siten, että voimajohtohanke on valmis maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Hikiä - Forssa voimajohto liittyy kantaverkkoon Forssan sähköasemalla, jossa on käynnissä aseman laajennus- ja uusimistyöt. Asemalaajennuksessa 400 kV yhden katkaisijan kytkinlaitos laajennetaan viisikenttäiseksi kytkinlaitokseksi, 400 kV kytkinlaitoksen apusähkö- ja toisiojärjestelmiä varten rakennetaan uusi relerakennus, 110 kV kytkinlaitoksella tehdään pieniä parannuksia ja 20 kV kytkinlaitokselle lisätään toinen kompensointireaktori.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj
Hannu Kuikka
projektipäällikkö, Hikiä - Forssa -voimajohto
puh. 030 395 5216
Jarmo Naumanen
projektipäällikkö, Forssan sähköasema
puh. 030 395 5273
 


Fingrid Oyj ylläpitää Suomessa sähkönsiirtoon käytettävää kantaverkkoa. Kantaverkkoon kuuluu noin 14000 kilometriä voimajohtoja ja sähköasemia yli 100. Maanlaajuisen kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Kantaverkon ylläpitämisen lisäksi Fingridin tehtäviin kuuluu myös sähköverkon jatkuva kehittäminen.
 
Fingrid investoi kantaverkkoon vuosien 2010–2020 aikana 1,7 miljardia euroa. Fingridin voimajohtoja rakennetaan tulevan vuosikymmenen aikana noin 2 500 km ja sähköasemia parikymmentä.