;
29.4.2014 09.40
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid kokeilee taajuusohjatun häiriöreservin hankintaa ennen Elspot-kaupankäyntiä

Fingrid hankkii taajuusohjattua häiriöreserviä ennen Elspot-kaupankäyntiä koeluonteisesti 6.5.2014 - 23.5.2014. Koejakson tarkoituksena on selvittää pystytäänkö voimajärjestelmän ylläpidon kannalta tärkeiden reservien saatavuutta varmistamaan paremmin kuin nykyisin käytössä olevilla reservimarkkinoilla.​Fingrid hankkii taajuusohjattua häiriöreserviä tällä hetkellä kotimaisilta vuosi- ja tuntimarkkinoilta sekä Ruotsista ja Norjasta. Hankinnalle on leimallista se, että reservikapasiteetin varaaminen seuraavalle päivälle tehdään kaikissa tapauksissa vasta Elspot-markkinoiden sulkeutumisen jälkeen. Reservikäyttöön tarvittavan tuotantokapasiteetin varmistaminen Elspot-markkinoiden sulkeutumisen jälkeen on haasteellista tietyissä käyttötilanteissa esim. tulva-aikana, jolloin vesivoimassa on niukalti vapaata säätökapasiteettia. Taajuusohjatun häiriöreservin ennen Elspot-kaupankäyntiä käytävien markkinoiden koejakson tarkoituksena onkin tutkia, pystytäänkö osa reservikapasiteetista varmistamaan ennen varsinaisia sähkömarkkinoita. Hankittavan reservin määrä vaihtelee koejakson aikana, jotta pystytään arvioimaan hankinta-ajankohdan  vaikutuksia itse reservien hankintaan mutta myös yleisemmin sähkömarkkinoihin.

Ennen Elspot-kaupankäyntiä käytäville taajuusohjatun häiriöreservin markkinoille voi osallistua tekemällä Fingridin kanssa taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin tuntimarkkinasopimuksen.

Lisätietoja:
Erikoisasiantuntija Vesa Vänskä puh. 030 395 5185
Erikoisasiantuntija Anders Lundberg  puh. 030 395 4171