;
9.4.2014 11.00
Projektit, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid ja Empower ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Hirvisuo–Kalajoki-voimajohdon rakentamisesta

Fingrid Oyj ja Empower Oy allekirjoittivat tiistaina 1.4.2014 urakkasopimuksen 400 kV voimajohdon rakentamisesta. Voimajohto tulee sijoittumaan välille Hirvisuo–Kalajoki. Urakka on ensimmäinen osuus 400 kV verkon investointiohjelmasta välillä Hirvisuo–Pyhäselkä, joka on Fingridin historian suurin vaihtosähköyhteysinvestointi. Suomen länsirannikolle sijoittuvalla hankkeella luodaan myös edellytykset uuden tuuli- ja ydinvoiman liittämiselle verkkoon. ​
Kaiken kaikkiaan Länsi-Suomeen Pohjanmaan alueelle rakennetaan Fingridin investointien myötä yli 350 kilometriä uutta voimajohtoa. Uusi voimajohto valmistuu samaan aikaan kuin alueen isot energiahankkeet, ja johtoyhteys tarjoaa joustavan mahdollisuuden liittää tuulivoimaa verkkoon.

Tiistaina Fingridin ja Empowerin allekirjoittama urakkasopimus sisältää noin 79 kilometriä 400 kV voimajohtoa Hirvisuon ja Kalajoen välille. Tästä noin 31 kilometriä tehdään 400/110 rakenteella (väli Hirvisuo–Houraatinkangas). Tällä osuudella uusi voimajohto rakennetaan purettavan 220 kV voimajohdon paikalle. Houraatinkankaan ja Kalajoen välillä johto rakennetaan purettavan 110 kV johdon paikalle ja 220 kV johto muutetaan 110 kV:n käyttöön. Lisäksi urakkasopimukseen kuuluvat mittavat johtojärjestelyt uudelle, Kokkolassa sijaitsevalle Hirvisuon sähköasemalle.

Ensimmäisen osuuden työt käynnistyvät kesällä 2014. Hirvisuo–Kalajoki-johdon käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa siten että 110 kV osuus otetaan käyttöön syksyllä 2015 ja 400 kV vuonna 2016. Pohjanmaan 400 kV verkon kehittämishanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2017.

Lisätiedot:
Ritva Laine, Fingrid Oyj, projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Katso myös aikaisemmin julkaistu tiedote Länsirannikon voimajohtohankkeen etenemisestä