;
19.9.2014 11.05
Ajankohtaista, Datahub

Fingrid esittää sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Datahubia

Fingrid käynnisti tämän vuoden tammikuussa selvitysprojektin, jonka tavoitteena on määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu vähintään kymmeneksi vuodeksi. Työn alussa tehtiin kattava selvitys tiedonvaihdon nykytilasta sekä tulevaisuuden tarpeista.

Keskeisinä havaintoina oli, että nykyiseen tiedonvaihtomalliin sisältyy lukuisia haasteellisia osa-alueita sekä tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtotarpeet tulevat lisääntymään. Väliraportti julkaistiin huhtikuussa 2014, joka on luettavissa Fingridin kotisivuilla täältä.

 

Alkuvuoden aikana määriteltiin tulevaisuuden tiedonvaihdon visio sekä siihen liittyvät kahdeksan päätöksentekokriteeriä. Mahdollisiksi ratkaisuvaihtoehdoiksi määriteltiin nykyisestä tiedonvaihtotavan jatkokehitys sekä keskitetty tiedonvaihtoratkaisu - datahub. Vaihtoehtoja vertailtiin kattavassa analyysissä ja toimialan kanssa tehtiin vaihtoehtojen kustannushyötyanalyysi.

 

Selvitystyön tuloksena esitetään datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa. Valinnan keskeisinä perusteluina ovat:
  • datahub on strateginen valinta - ratkaisu antaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet
  • datahub on kustannustehokas ratkaisu

Valintaan liittyviä asioita käytiin laajasti läpi 18.9.2014 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistui yli 120 tiedonvaihdon asiantuntijaa. Tilaisuudessa esitetty materiaali on ladattavissa Fingridin kotisivuilta täältä.

 

Selvitysprojekti jatkuu ratkaisuvaihtoehdon (datahub) tarkemmalla kuvaamisella ja vaikutusarvioinnilla. Myös tulevaa toteutusprojektia hahmotellaan. Projekti päättyy vuoden loppuun mennessä, jolloin julkaistaan selvitystyön loppuraportti.
 

 

Päätöksen datahubin toteuttamisesta tekee Työ- ja elinkeinoministeriö.
 
Lisätietoja Pasi Aho, puh. 030 395 5262.