;
6.3.2014 14.00
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

EstLink 2 on lisännyt huomattavasti Itämeren alueen sähkön siirtoa

EstLink 2, Viron ja Suomen välinen korkeajännitteinen tasasähköyhteys, on ollut markkinoiden käytössä joulukuun alusta 2013 lähtien. Yhteys luovutettiin omistajille helmikuussa 2014, ja se on lisännyt merkittävästi sähkön siirtoa maiden välillä. Tänään 6.3. EstLink 2 vihittiin virallisesti käyttöön samanaikaisissa tilaisuuksissa Viron Püssissa ja Haikossa, Porvoossa.
EstLink 2 -yhteyden myötä Itämeren alueen sähkömarkkinat ottivat harppauksen eteenpäin. EstLink 2 on jo nyt tehostanut markkinoiden toimintaa ja parantanut sähkön toimitusvarmuutta alueella. Yhteys kolminkertaisti siirtokapasiteetin Suomen ja Viron välillä ja poisti yhden Itämeren alueen pahimmista siirtoahtautumisista. EstLink 2 myötä sähkön hinta Virossa ja Suomessa on yhdentynyt ja se ollut sama 85 prosenttia ajasta.
 
Jo EstLink 2:n ensimmäiset käyttökuukaudet ovat siis todistaneet, että uuden siirtoyhteyden rakentaminen oli perusteltua. EstLink 2:den hyödyt yhteiskunnalle ovat merkittävät ja se sopii malliksi koko Euroopalle siitä, miten maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä saadaan paljon aikaan, kun molemmilla puolilla rajaa on yhteinen tahtotila, kertoivat Eleringin ja Fingridin toimitusjohtajat Taavi Veskimägi ja Jukka Ruusunen.
 
Suuren kokoluokan projekteissa tärkeintä on luottamus kaikkien osapuolten välillä. Valtava teknisesti monimutkainen hanke vietiin maaliin haasteellisessa aikataulussa ja budjetissa pysyen.
 
EstLink 2:n kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettua merikaapelia ja noin 12 kilometriä maakaapelia Virossa.
 
Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon avojohdon kautta Anttilan sähköasemalla Porvoossa. Virossa maakaapelin liittymiskohta kantaverkkoon on Püssin sähköasemalla maan itäosassa.
 
Usean vuoden hankkeessa mukana kymmeniä toimijoita
 
Hanketta edelsi vuonna 2007 alkanut neuvottelu- ja suunnitteluprosessi, jossa merkittävässä roolissa oli muun muassa EU komission organisoima BEMIP (Baltic Energy Market Integration Plan). Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja se toteutettiin yhteistyössä maiden kantaverkkoyhtiöiden Fingrid Oyj:n ja Elering AS:n välillä.
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 320 miljoonaa euroa, jonka kustannukset on jaettu Fingridin ja Eleringin kesken. EstLink 2 on saanut 100 miljoonaa euroa Euroopan Unionin investointitukea. Koko hanke työllisti rakentamisen aikana kymmeniä yrityksiä ja satoja työntekijöitä niin suunnittelussa kuin käytännön toteutuksen osaltakin. Kansainvälisen hankkeen pääurakoitsijoina olivat Nexans Norway AS, Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö, Empower Oy ja Bouygues Energies & Sevices.
 
Vihkiminen yhtä aikaa Suomessa ja Virossa
 
Juhlallista vihkimistilaisuutta vietettiin samanaikaisesti sekä Virossa että Suomessa. Viron hallituksen edustaja ja kehitysministeri Pekka Haavisto Suomesta vihkivät yhteyden käyttöön yhdessä Eleringin ja Fingridin toimitusjohtajien Veskimäen ja Ruususen kanssa.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj: Jukka Ruusunen, President and CEO, tel. +358 30 395 5140
Fingrid Oyj: Risto Ryynänen, Project Manager, tel. +358 30 395 5219
Elering AS: Taavi Veskimägi, CEO, tel. +372 71 51 221
Elering AS: Reigo Haug, Project Manager, tel. +372 71 51 229
 


Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.