;
18.12.2014 10.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti kuulemisen Emergency and Restoration -verkkosäännöstä

ENTSO-E on käynnistänyt ylimääräisen julkisen kuulemisen Emergency and Restoration (voimajärjestelmän häiriönselvitys) verkkosäännöstä (NC ER). Kuuleminen liittyy verkkosäännön sähkömarkkinavaikutuksia ja alitaajuudesta automaattisesti tapahtuvaa kuormien irtikytkentää koskevia kohtia. Sidosryhmiä pyydetään antamaan kommentit 14.1.2015 mennessä.

Osana konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen    sidosryhmäseminaarin 8.1.2015 Brysselissä. Uudet luonnokset verkkosäännön em. aiheita koskeviksi kohdiksi löytyvät ENTSO-E:n internetsivuilta yllä olevan linkin kautta, kuten myös koko koodi ja sen perustelumuistio.

Julkinen kuuleminen kestää kaksi kuukautta, jona aikana sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja. Kommentit toimitetaan ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta. Lisätietoa kommenttien toimittamisesta löytyy täältä.

Kommentit julkaistaan, kun konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E käy läpi kommentit ja hyödyntää niitä verkkosäännön jatkokehityksessä. ENTSO-E:n arvioinnit kommenteista, kuten myös lopullinen sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER:lle toimitettava verkkosääntö, julkaistaan vuoden 2015 alkupuolella.

Lisätietoja:
Jari Siltala
valvomopäällikkö
puh. 030 395 4244