;
21.10.2014 10.45
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

ENTSO-E julkaisi näkemyksensä tulevaisuuden markkinamallista

Kantaverkkoyhtiöiden järjestö ENTSO-E on julkaissut politiikkapaperin sähkömarkkinoiden kehittämissuunnasta ja sen vaatimista toimenpiteistä.
Voimajärjestelmätoiminta muuttuu merkittävästi uusien tuotantomuotojen käyttöönoton myötä ja vanhan tuotantokapasiteetin poistuessa. Tämä edellyttää muutoksia myös markkinamalliin, jotta tehokkaasti toimivat sähkön sisämarkkinat voidaan varmistaa.
 
ENTSO-E esittää EU:ssa aiemmin sovitun sisämarkkinamallin nopeaa käyttöönottoa verkkosääntöjen kautta. Se ei kuitenkaan vastaa kaikkiin muutostarpeisiin. Lisäksi ehdotetaankin uusiutuvan energian markkinaehtoisuuden parantamista, reservien kustannusvastaavaa hinnoittelua ja kysyntäjouston edistämistä. Kantaverkkoyhtiöiden tulee myös kehittää ENTSO-E:n sähköntuotannon riittävyysarvioita.
 
Muutaman vuoden kuluessa tulee luoda tarvittavat kannustimet markkinatoimijoille, jotta nämä ottaisivat enemmän vastuuta järjestelmän riittävyydestä - erityisesti joustavuudesta ja kapasiteetin riittävyydestä. Jotta markkinatoimijat voisivat hallita riittävyyteen liittyviä riskejä, sopivia riskienhallintatuotteita - kuten kapasiteettimekanismit, järjestelmäpalvelutuotteet ja joustavuusmarkkinat - tulee kehittää. Näiden tuotteiden käyttöönotossa tulee kuitenkin varmistaa markkinoiden toimivuus sallimalla rajakauppa myös näille tuotteille.
 
ENTSO-E:n näkemys tulevaisuuden markkinamallista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.