;
27.3.2014 08.30
Ajankohtaista

Earth Hour -tapahtuma kannustaa energiansäästöön

Maailmanlaajuinen tapahtuma Earth Hour järjestetään jälleen lauantaina 29.3. Vuosittaisessa tapahtumassa ihmiset ja yhteisöt ympäri maailmaa sammuttavat valonsa tunniksi sovittuun paikalliseen kellonaikaan. Suomessa tapahtuma alkaa kello 20.30.
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on vastata maamme sähköjärjestelmän toimivuudesta sekä sähkön ja tuotannon tasapainosta kullakin hetkellä. Fingrid on varautunut sähkön tuotannon ja kulutuksen äkillisiin muutoksiin, jotka voisivat haitata sähköjärjestelmän toimivuutta. Fingridin arvion mukaan Earth Hour -tapahtuma ei kuitenkaan aiheuta vaaraa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudelle.
 
Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä tapahtuma. Ensimmäinen Earth Hour oli Australiassa vuonna 2007, ja tästä kampanja on laajentunut yli 150 maassa järjestettäväksi tapahtumaksi. Järjestö haluaa kampanjallaan kertoa, että tietoisuus ilmastoasioista vaikuttaa myös ihmisten energiankulutustottumuksiin.
 
Suomen sähköjärjestelmän reaaliaikaista tasapainoa voi seurata Fingridin verkkopalvelussa, sivulta Voimajärjestelmän tila.
 
Lisätietoja:
valvomopäällikkö Arto Pahkin puh. 030 395 4315