;
18.12.2014 08.40
Ajankohtaista

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys 2014: Kiitämme luottamuksesta ja otamme myös opiksi

Tuoreen tutkimuksen mukaan Fingridin asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys lähentelee kiitettävää. Kouluasteikolla saimme yleisarvosanaksi 8,5. Asiakkaamme kiittävät meitä mm. yhteistyön sujuvuudesta ja markkinainformaation riittävästä jakamisesta.
Parannettavaakin riittää. Fingridin uudet asiakasryhmät  ̶ alkuperätakuu- ja tiedonvaihtopalveluasiakkaat kaipaavat toiminnastamme enemmän lisätietoa. Kriittisyyttä koetaan myös Ruotsin ja Suomen välisiä sähkönsiirron pullonkauloja ja niiden aiheuttamia sähkön hintaeroja kohtaan.
 
Tutkimukseen osallistuivat Fingridin tärkeät asiakas- ja sidosryhmät (suluissa kyseisen ryhmän antama asiakastyytyväisyysarvosana):
 • Kantaverkkoasiakkaat (8,5)
 • Tasepalveluasiakkaat (8,3)
 • Markkinatoimijat (8,3)
 • Tiedonvaihtopalveluasiakkaat (uutena mukana tutkimuksessa) (8,1)
 • Alkuperätakuupalvelut (uutena mukana tutkimuksessa) (8,4)
 • Viranomaiset ja järjestöt (8,6)
 • Palveluntoimittajat (8,5)
 • Hallintopalvelun palveluntoimittajat (uutena mukana tutkimuksessa) (9,5)
 • ICT (uutena mukana tutkimuksessa) (9,4)

Tutkimuksesta nousi esiin sekä positiivisia että parannettavia kohtia.

Positiivista:

 • Kantaverkkopalvelujen osalta palveluiden hinta-laatusuhde ja yhteistyön sujuvuus ovat parantuneet
 • Fingridin toiminta palveluntoimittajan näkökulmasta on parantunut
 • ICT ja hallintopalvelujen asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla
 • Tasepalveluasiakkaiden osalta sähkömarkkinoiden edistämistoiminta on parantunut, erityisesti markkinainformaation riittävä julkaiseminen

Parannettavaa:

 • Fingridin onnistuminen toiminnan ja henkilöstön osalta on arvioitu hieman heikommaksi kuin viime vuonna
 • Fingridin yleistunnettuus ei ole riittävän hyvä erityisesti uusien asiakasryhmien kohdalla
 • Tunnistettava paremmin asiakkaiden tarpeet ja löydettävä niihin uusia ratkaisuja
 • Sähkömarkkinoiden edistämistä parannettava ja sähkömarkkinoihin liittyvää viestintää lisättävä
 • Tehostettava pullonkaulahaittojen minimointia
- Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyystutkimus tehdään Fingridillä vuosittain. Olemme lukeneet huolella kaikki meille annetut palautteet. Erityisen ilahtunut olen siitä, että asiakkaamme kokevat asioinnin ja yhteistyön kanssamme sujuvaksi. Suuri osa asiakkaistamme on valmis suosittelemaan tapaamme toimia asiakkaidemme kanssa, toteaa asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.
 
- Vaikka olemme onnistuneet monessa kohtaa, opiksikin on otettava. Ruotsin ja Suomen välisten sähkönsiirron pullonkaulojen syistä ja seurauksista meidän pitää viestiä ja keskustella entistä aktiivisemmin. Myös työstämme useissa eurooppalaisissa toimielimissä meidän pitää jatkossa osata kertoa entistä ymmärrettävämmin, Jyrinsalo jatkaa.
 
Lisätietoja tuloksista: Jussi Jyrinsalo puh. 030 395 5118
 
 
Tutkimuksen tiedot kerättiin IROResearchin tekemänä sähköpostikyselynä 6.-20.11.2014 välisenä aikana. Tutkimuskutsuja lähetettiin 763 henkilölle ja 236 henkilöä vastasi tutkimukseen. Vastausprosentti oli näin ollen 31.